Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român lansează Concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România, în categoria Partecipazioni Nazionali, la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, desfăşurată în perioada 4 iunie – 27 noiembrie 2011. Proiectele câştigătoare (unul sau mai multe) vor fi anunţate pe 10 decembrie 2010, urmând să fie prezentate la Veneţia în două spaţii expoziţionale, pe durata Bienalei de Artă – Pavilionul României din Giardini di Castello şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Tema ediţiei din 2011, aleasă de doamna Bice Curiger, curatoarea generală a celei de-a 54-a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia, va fi comunicată pe pagina web a evenimentului, la adresa www.labiennale.org/it/arte/index.html. Concursul se adresează autorilor individuali şi asociaţiilor/ organizaţiilor neguvernamentale de profil, care pot propune proiecte atât pentru Pavilionul României din Giardini di Castello, cât şi pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Termenul limită de înscriere este 3 decembrie, ora 14.00.

Din comisia de jurizare vor face parte un comisar numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, un vicecomisar numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, curatorul unei ediţii anterioare, doi specialişti internaţionali numiţi de Institutul Cultural Român şi doi specialişti români numiţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Evaluarea se va realiza după următoarele criterii: conceptul inovator şi sustenabilitatea proiectului în contextul artei contemporane internaţionale şi al Bienalei; capacitatea echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură; măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică; fezabilitatea proiectului – posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului; strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia. Comisarul şi vicecomisarul vor puncta doar fezabilitatea proiectelor.

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura finanţarea expoziţiei din Pavilionul Naţional din Giardini di Castello. Institutul Cultural Român va acoperi costurile expoziţiei din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi va finanţa tipărirea catalogului participării României la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia. Echipele câştigătoare vor fi responsabile de obţinerea cofinanţărilor, în cazul în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru expoziţia din Pavilionul Naţional din Giardini di Castello) şi Institutul Cultural Român (pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia).

Detalii: www.icr.ro/concurs-bienala-venetia-2011