Consiliul Jundeţean Harghita, Consiliul Jundeţean Covasna, Centrul de Creaţie Lăzarea Harghita, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna organizează, între 17 mai-30 iulie 2010, Bienala de Grafică ”Grafikai Szemle”. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional şi al Domnului ministru Kelemen Hunor.

Criteriile de eligibilitate stabilite de organizatori au structurat Bienala pe două mari secţiuni: Grafică tradiţională şi Grafică experimentală. La ambele secţiuni, Bienala este deschisă atât artiştilor plastici cât şi studenţilor de la universităţile de artă din România şi din străinătate care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Regulament.
La ambele categorii, artiştii sunt rugaţi să-şi trimită lucrările până în 18 aprilie 2010 data poştei, sau le pot depune personal la adresa: Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea, str. Aleea Bastionului nr. 67, cod poştal: 537135 Lăzarea, jud. Harghita, România.
Mai multe informaţii şi Regulamentul evenimentului se găsesc pe pagina de web: http://grafikaiszem le.ro/bienale/ ro/ sau pot fi solicitate prin email: [email protected] yahoo.com

Scopurile bienalei sunt următoarele:

– Prezentarea şi promovarea graficii contemporane şi graficii din regiune

– Recunoaşterea aspiraţiilor graficii contemporane şi racordarea tendinţelor graficii din regiune la trendurile internaţionale

– Prezentarea tendinţelor graficii contemporane pentru publicul amator de artă

– Promovarea artelor plastice prin noi creaţii de artă din regiune şi prin stimularea creatorilor.

Premiile sunt asigurate de:

– Consiliul Judeţean Harghita 1000 EU

– Consiliul Judeţean Covasna 1000 EU

– Consiliul Judeţean Mureş 1000 EU

– Vegyépszer ZRt 2000 EU