Deadline: 10 April 2010

Under the British Council’s Creative Collaboration Program, the London-based organization Poet in the City and the Writers UnionRomania are looking for visual artist/s for its project Words Converge (http://www.britishcouncil.org/creativecollaboration- words_converge. htm) to be held in Bucharest in June 2010. The visual part of the project should involve multimedia displays and installations on which texts of contemporary poets from UK, Romania and other South-East European countries will be projected.

The selected artist(s) is/are free to choose the type(s) of visual expression for this project that will ensure visibility to the designated texts of poetry in a number of locations in Bucharest.

Selected artist’s fee as well as equipment costs will be covered from the Words Converge project budget.

Artists interested are requested to send a portfolio, project concept and letter of interest (max. 1 page) to Claudia Postelnicescu (Coordinator  Visual Project on behalf of Words Converge Project) at claudia.postelnices [email protected] com

_____

Programul Creative Collaboration

Data limită: 10 Aprilie 2010

Programul Creative Collaboration at British Council, împreună cu organizaţiile selectate Poet in the City Londra şi Uniunea Scriitorilor din România caută un artist/artişti vizual/i pentru proiectul său Words Converge (http://www.britishcouncil. org/creativecollaboration- words_converge. htm) care va avea loc în Bucureşti în iunie 2010. Partea vizuală a proiectului presupune (şi) dispunerea unor panouri multimedia şi instalaţii pe care se vor afişa texte ale unor poeţi români, englezi, precum din alte ţări sud-est europene, partenere ale proiectului.

Artistul/artiştii selectat/i este/sunt liber/i să aleagă diferite tipuri de exprimare vizuală pentru proiectul lor care să asigure vizibilitatea în mai multe locuri din Bucureşti a textelor poetice alese.

Artistul/artiştii selectat/i va/vor primi un onorariu din bugetul Words Converge, care include şi costul cheltuielilor cu materialele necesare proiectului.

Artiştii interesaţi sunt rugaţi să trimită portofoliu de lucrări, conceptul proiectului şi o scurtă scrisoare de motivare (maxim o pagină) Claudiei Postelnicescu (Coordonator Proiect Vizual partener Words Converge) la adresa de email claudia.postelnices [email protected] com