Promovarea calitatii actului cultural si promovarea mostenirii culturale sunt obiective prioritare ale Administratiei Fondului Cultural National si reprezinta principiile fundamentale de actiune ale institutiei.

Ca institutie publica, subordonata Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Administratia Fondului Cultural National ofera in fiecare an finantari nerambursabile artistilor, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati culturale.

Administratia Fondului Cultural National sprijina proiecte provenite din arii tematice precum: arte vizuale si noile media, arhitectura si design, activitati muzeale, artele spectacolului (teatru si dans), muzica, patrimoniu cultural national, patrimoniu imaterial, formare profesionala in domeniul culturii (inclusiv management cultural), educatie culturala.

Pentru a asigura calitatea si eficienta cheltuirii fondurilor publice nerambursabile,  Administratia Fondului Cultural National invita operatorii culturali sa formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experti independenti pentru concursul de proiecte culturale AFCN 1/2010.

Am fi onorati daca ne-ati transmite, pana cel tarziu la data de  8 aprilie 2010, numele si datele de contact ale persoanelor propuse de dvs. pentru calitatea de expert independent pentru concursul de proiecte culturale AFCN 1/2010 pe e-mail la adresa contact@afcn. ro, pe fax la nr. 021.230.00.29 sau la sediul institutiei, in atentia dnei. Peschir Linda.

Persoanele propuse vor prezenta un CV insotit de Formularul expertului independent – proiecte culturale 2010 care se poate descarca de pe site-ul AFCN (www.afcn.ro). Propunerile vor fi analizate si avizate de catre Consiliul Administratiei Fondului Cultural National, numit prin ordin al Ministrului Culturii si Patrimoniului National.

Cu stima,

dr. Cristian Vasile Petcu

director AFCN