icrPosturi scoase la concurs
ANUNŢ 

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 11-15 ianuarie 2010, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 

1 post AUDITOR grad IA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (se preferă studii economice);
– vechime minimă 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
– cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
– să nu fi suferit condamnări penale;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
– evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
– urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
– raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
– elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.

1 post AUDITOR grad I la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (se preferă studii economice);
– vechime minimă 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
– cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
– cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
– să nu fi suferit condamnări penale;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
– evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
– urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
– raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
– elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.

1 post CONSILIER JURIDIC grad I la SERVICIUL JURIDIC

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (studii juridice);
– vechime minimă de 3 ani;
– experienţă minimă de 3 ani în domeniul juridic sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea legislaţiei cu accent pe actele normative care reglementează activitatea în următoarele domenii: cultural, achiziţii publice, salarizare, finanţări nerambursabile;
– cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională;
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– propune proiecte şi obiective pentru realizarea planului anual de activitate a Servicului Juridic; 
– concepe, redactează şi avizează contracte civile, contracte comerciale sau alte acte juridice încheiate de instituţie cu alte persoane fizice sau juridice;
– acordă de consultanţă şi consiliere în orice altă problemă de natură juridică în care este implicată instituţia; 
– reprezintă Institutul în relaţiile cu persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, din ţară şi din străinătate, atunci când situaţia o impune.

1 post EXPERT grad I la DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
– experienţă minimă 3 ani în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării;
– cunoaşterea a două limbi străine;
– cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– elaborează şi evaluează proiecte pentru reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate;
– participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
– comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.
Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunilor făcute la înscriere.

1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
– experienţă minimă de 2 ani în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării;
– cunoaşterea unei limbi străine;
– cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– elaborează şi evaluează proiecte pentru reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate;
– participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
– comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.

1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
– experienţă de cel puţin 6 luni în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării;
– cunoaşterea unei limbi străine;
– cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate. întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor în cadrul Direcţiei Generale Institute Culturale Româneşti din Străinătate;
– comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.

1 post EXPERT grad IA la DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE. SERVICIUL PROGRAME EXTERNE
Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii umaniste);
– cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
– cunoştinţe solide în domeniul muzical românesc şi internaţional – istorie muzicală, muzicieni, instituţii muzicale; 
– cunoaşterea legislaţiei din domeniul managementului cultural; 
– cunoaşterea instituţiilor culturale şi a sectorului non-guvernamental din ţară şi din străinătate, a instituţiilor academice din România şi din străinătate; 
– cunoaşterea a 2 limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat); 
– cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 

Reprezintă un avantaj:
– experienţa de lucru în organizarea de evenimente culturale internaţionale;
– absolvirea oricărei forme de învăţământ cu specializarea muzică.

Atribuţii: 
– identifică oportunităţi de colaborare cu instituţii, organizaţii sau personalităţi din domeniul cultural şi academic din ţară şi din străinătate, în special în domeniul muzical;
– monitorizează desfăşurarea proiectelor şi întocmeşte rapoarte de monitorizare;
– asigură comunicarea cu partenerii;
– realizează evaluarea de programe/proiecte/acţiuni propuse de persoane fizice şi juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare şi le prezintă Directorului spre aprobare, împreună cu punctul său de vedere;
– evaluează impactul proiectelor desfăşurate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora.

1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad IV la DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare umaniste de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 
– cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional; 
– cunoaşterea legislaţiei din domeniul managementului cultural; 
– cunoaşterea cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 
Reprezintă un avantaj:
– experienţa de lucru în organizarea de evenimente culturale internaţionale;
– cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională.

Atribuţii: 
– identifică oportunităţi de colaborare cu instituţii, organizaţii sau personalităţi din domeniul cultural şi academic din ţară şi din străinătate;
– propune proiecte culturale şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate;
– participă la coordonarea proiectelor şi programelor derulate de Direcţia Relaţii Internaţionale;
– monitorizează desfăşurarea proiectelor şi întocmeşte rapoarte de monitorizare; 
– asigură comunicarea cu partenerii;

1 post DIRECTOR, REDACTOR grad IA la EDITURA INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii de filologie);
– vechime minimă de 5 ani;
– experienţă minimă de 3 ani în domeniu sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea a două limbi străine;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 

Atribuţii:
– stabileşte împreună cu redactorii, pe baza listei ofertelor de editare şi a manuscriselor existente în portofoliu sau a programelor/proiectelor/acţiunilor culturale ale Institutului care vor fi susţinute cu apariţii editoriale, programul editorial anual;
– realizează estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent programului editorial anual şi fundamentează valorile estimate; 
– controlează, coordonează şi răspunde de activitatea editorială, conform programului editorial anual aprobat; 
– stabileşte Agenda de lucru a Editurii şi răspunde de respectarea acesteia;
– întocmeşte şi prezintă, la solicitarea conducerii ICR, diferite situaţii referitoare la eficienţa proiectelor Editurii. 

1 post REDACTOR grad IA la EDITURA INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii de filologie);
– vechime minimă de 5 ani;
– experienţă într-o poziţie echivalentă de minimum 3 ani în domeniu sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea a două limbi străine;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 

Atribuţii:
– stabileşte împreună cu redactorii, pe baza listei ofertelor de editare şi a manuscriselor existente în portofoliu sau a programelor/proiectelor/acţiunilor culturale ale Institutului care vor fi susţinute cu apariţii editoriale, programul editorial anual;
-urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli aferent programului editorial anual şi participă la fundamentarea valorilor estimate ale acestuia; 
– realizează agenda de lucru a Editurii şi răspunde de respectarea acesteia;
– întocmeşte şi prezintă la solicitarea conducerii diferite situaţii referitoare la eficienţa proiectelor Editurii. 

1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la SERVICIUL FINANŢĂRI

Cerinţe privind ocuparea postului

– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii umaniste);
– experienţă de minimum 1 an în unul sau mai multe dintre domeniile: programe de finanţare, management cultural, management de proiect, management financiar;
– cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat; 
– cunoştinţe de operare calculator (Word, Excel, Internet – nivel avansat); 
– cunoaşterea legislaţiei din domeniul cultural; 
– cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional; 
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 

Atribuţii 
– întocmeşte/actualizează documentaţia Programului Cantemir (Regulament şi formulare de aplicaţie/raportări);
– verifică îndeplinirea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate a propunerilor formulate de către operatorii culturali în vederea participării la licitaţiile de proiecte;
– organizează sesiunile de evaluare a aplicaţiilor;
– evaluează rapoartele intermediare/finale înaintate de către beneficiari şi stabileşte eligibilitatea cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectelor; 
– monitorizează desfăşurarea proiectelor finanţate şi întocmeşte rapoarte de monitorizare;
– asigură comunicarea cu beneficiarii/potenţialii beneficiari ai programelor de finanţare;
– administrează pagina web a programului CANTEMIR şi actualizează informaţiile despre program pe pagina web a Institutului.

1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, SERVICIUL IT 

Cerinţe privind ocuparea postului: 
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; cursuri şi certificari Microsoft (constituie un avantaj studii IT);
– cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat);
– experienţă în domeniul IT de minimum 2 ani;
– cunoştinte avansate de: sistem de operare Microsoft (XP, Vista), Microsoft Office 2003;
– cunoştinte de networking (cablare, TCP/IP, echipamente de reţea);
– cunoştinte de depanare PC (hardware, software);
– să nu fi suferit condamnări penale.
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. 

Avantaje

– cunoştinţe web-design;
– Windows Server 2003, Exchange Server 2003, Office 2007;
– certificări Microsoft (MCP, MCSA).

Atribuţii 
– administrarea reţelei de calculatoare si a aplicaţiilor din componenta sistemului informatic; 
– instalarea de echipamente noi şi software conform cerinţelor;
– asistenţă software si hardware pentru utilizatori (probleme acces în reţea, imprimare, instruire utilizare email, web, Office);
– extindere şi reconfigurare reţea (cablare, instalare/configurare staţii noi).

1 post EXPERT grad IA, la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE-SERVICIUL GRAFICĂ 

Cerinţe privind ocuparea postului: 
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (de preferinţă în domeniul comunicării)
– cunoaşterea a cel puţin două programe din următoarele patru: Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw;
– prezentarea unei mape de lucări (postere, invitatii, broşuri, cărţi etc.);
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– propune şi realizează machete publicitare pentru apariţia în presă, afişe, invitaţii şi pliante, alte materiale promoţionale;
– realizează şi asigură corectitudinea identităţii vizuale a Institutului Cultural Român în toate proiectele de promovare
– colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Examinarea:
Interviu – notă
Mapa de lucrări – notă 
Probă practică. Candidaţii care trec de interviu vor avea de realizat un proiect grafic (acelaşi pentru toţi) – notă

1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE. SERVICIUL PRESĂ

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării(studii umaniste);
– experienţă în domeniul comunicării;
– cunoştinţe şi abilităţi în domeniul web (experienţa în administrarea paginilor web reprezintă un avantaj);
– o bună cunoaştere a mass media şi a vieţii culturale; 
– abilităţi de redactare de text;
– capacitate de sinteză şi de discernere a informaţiei relevante;
– cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii :
– implementarea şi monitorizarea parteneriatelor media; 
– actualizarea paginii de web a ICR;
– redactarea unui newsletter.

1 post DIRECTOR, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ 

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (studii economice);
– vechime minimă de 5 ani în funcţii de conducere;
– experienţă în domeniul financiar şi contabil (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar la instituţii bugetare;
– cunoaşterea limbii engleze;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii optime; 
– asigură elaborarea proiectelor anuale de buget de venituri şi cheltuieli având la bază fundamentările şi documentaţiile întocmite de direcţiile de specialitate din Institut şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
– repartizează trimestrial bugetul aprobat;
– actualizează bugetul Institutului Cultural Român cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite de la un capitol la altul, de la un articol de cheltuială la altul, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
– acordă asistenţă în elaborarea şi avizează referatele privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind în final plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate;
-organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi în valută, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile;
– pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite orice informaţii referitoare la activitatea financiar-contabilă a instituţiei;
– asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii Institutului, având la bază statele de funcţii întocmite de Serviciul Resurse Umane, precum şi ordinelor de încadrare;
– avizează referatele interioare de propuneri, iniţiate de direcţii şi proiectele de ordin privind angajarea, pensionarea, promovarea personalului în vederea respectării prevederilor legale privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
– urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare pentru cheltuielile, prevăzute în buget;
-asigură în mod direct execuţia bugetară a Institutului şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice.

1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (studii economice);
– vechime minimă de 5 ani; 
– cunoaştere a legislaţiei de specialitate;
– cunoştinţe operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice; 
– acordă asistenţă în elaborarea şi avizează referatele privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind în final plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate;
-organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi în valută, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile;
– pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite orice informaţii referitoare la activitatea financiar-contabilă a instituţiei;
– asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii Institutului, având la bază statele de funcţii întocmite de Serviciul Resurse Umane, precum şi ordinelor de încadrare;
– avizează referatele interioare de propuneri, iniţiate de direcţii şi proiectele de ordin privind angajarea, pensionarea, promovarea personalului în vederea respectării prevederilor legale privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
– urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare pentru cheltuielile, prevăzute în buget;
-asigură în mod direct execuţia bugetară a Institutului şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice;
– verifică notele contabile şi prelucrarea documentelor din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen;
– asigură înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;
– lunar, verifică exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar etc.);
-verifică lunar balanţa de verificare;
– asigură şi răspunde de efectarea şi valorificarea inventarierii;
– asigură efectuarea operaţiilor necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal.


1 post ŞEF BIROU, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. BIROUL CONTABILITATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 
– vechime minimă 2 ani; 
– cunoaşterea legislaţiei de specialitate;
– cunoştinţe operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice;
– întocmeşte note contabile şi prelucrează documentele din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen;
– înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale;
– verifică lunar exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar etc.)
– efectuează operaţiile necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal.

1 post EXPERT grad IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. BIROUL CONTABILITATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (studii economice);
– vechime minimă 2 ani în domeniul financiar-contabil;
– cunoaşterea legislaţiei de specialitate;
– cunoştinţe operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice; 
– întocmeşte note contabile şi prelucrează documentele din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen;
– înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale;
– lunar, verifică exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar etc.)
– efectuează operaţiile necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal;

1 post EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
– vechime minimă de 4 ani;
– experienţă într-o poziţie echivalentă de minimum 4 ani în domeniu sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– răspunde de activitatea de expediţii şi difuzare cărţi/reviste din cadrul Institutului care i-au fost repartizate; 
– analizează stocurile de carte şi publicaţii ale ICR pentru a propune superiorului ierarhic măsuri care să stimuleze vânzarea, donaţiile şi valorificarea hârtiei prin vânzare; 
– urmăreşte încasarea contravalorii vânzărilor şi raportează superiorul ierarhic rezultatele acestei monitorizări în vederea recuperări eventualelor debite apărute; 
– colaborează cu toate direcţiile şi serviciile ICR în vederea asigurării unei activităţi optime a Institutului pentru toate activităţile care necesită colaborarea serviciului din care face parte. 

1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii tehnice sau economice);
– vechime minimă de 1 an în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G.34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
– cunoaşterea limbii engleze;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii: 
– asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român; 
– întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu dosarul achiziţiei publice; 
– monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului; 
– evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/ furnizate /executate de prestatori; 

1 post EXPERT IA la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii tehnice sau economice);
– vechime minimă de 1 an în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G.34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
– cunoaşterea limbii engleze;
– cunoştinţe de operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii: 
– solicită în scris personalului celorlalte direcţii din Institut precum şi directorilor institutelor culturale româneşti din străinătate (pentru programe culturale), datele necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (datele tehnice, caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească produsul, serviciul sau lucrarea ce urmează a fi achiziţionate, termenul de livrare şi estimările financiare legate de achiziţia respectivă), primeşte şi centralizează datele celorlalte servicii şi direcţii din cadrul Institutului Cultural Român şi institutele româneşti din străinătate, în vederea întocmirii proiectului de program şi al programului anual al achiziţiilor publice; 
– face propriile propuneri şi observaţii bazate pe analiza achiziţiilor publice anterioare şi le furnizează şefului de serviciu pentru întocmirea programului, în termenul solicitat de acesta; 
– participă la întocmirea proiectului de program şi al programului anual al achiziţiilor publice;
– întocmeste documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare (referat, nota justificativă, tabel comparativ/proces verbal, comanda, caiet de sarcini, contract etc.) şi dosarul achiziţiei publice (referat, nota justificativă, documentaţie de atribuire, anunţ de participare, contract, comanda, alte comunicări prevăzute de lege);
– semnează toate documentele întocmite (cererile de ofertă, caietele de sarcini, studiile de prospectare a pieţei, nota justificativă, comenzile, contractele de achiziţie publică) şi răspunde de conţinutul corespondenţei întocmite şi transmise către terţi, răspunde de ţinerea evidenţei şi de păstrarea tuturor documentelor transmise sau primite de la terţi (inclusiv documente oficiale primite pe numele său, dar în legatură cu probleme de serviciu); 
– monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, începând cu data semnării, până la data încetării contractului; corelează şi verifică datele înscrise în facturile primite de la terţi, cu ofertele, comenzile şi contractele, pentru a cuprinde aceleaşi preţuri de achiziţie, verificând respectarea prevederilor legale privind aplicarea taxei pe valoare adăugată, pentru achiziţiile pe care le monitorizează;
– asigură comunicarea cu postul superior ierarhic (Şef Serviciu, Serviciul Achiziţii Publice) şi legăturile funcţionale cu celelalte servicii şi direcţii;
– răspunde de realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor justificative întocmite în legătură cu achiziţiile publice. 

3 posturi ÎNGRIJITOR treapta I la DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ. SERVICIUL PROTOCOL

Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii medii/generale, absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres.

Atribuţii:
– asigură curăţenia în spaţiile din sediul central şi spaţiile închiriate ca puncte de lucru ale Institutului;
– participă la amenajarea sălii de spectacole pentru diferite manifestări organizate de Institut, atât la sediu, cât şi în alte locaţii. 


Salarizarea posturilor scoase la concurs se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

BIBLIOGRAFIE 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN:

Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.672/19 decembrie 2002, M.Of. nr. 953 din 24.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 37/29 ianuarie 2004, M.Of. nr. 91 din 31.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare
O.M.F.P. nr.38/15 ianuarie 2003, M.Of. nr. 130 din 27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare
OMFP nr. 252/03 februarie 2004, M.Of. nr. 128 din 12.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr. 119/31 august 1999, M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
OMFP nr. 1702/14 noiembrie 2005, M.Of. nr. 154 din 17.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare


DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE: 

www.icr.ro (misiune, strategie, legea de funcţionare, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, schemele de mobilitate)
Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunii făcute la înscriere.

DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, SERVICIUL GRAFICĂ:

Misiunea, strategia şi organigrama ICR (www.icr.ro)


DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, SERVICIUL PRESĂ:
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass media, Editura Polirom, 2004

Vor fi testate cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cunoştinţele privind mediile de comunicare din România.

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ:

Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ. SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE 

Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare


DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE:

Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

– pentru funcţiile de execuţie, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu;
– condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;
– pentru funcţiile de conducere, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu; proba scrisă va consta într-o lucrare prezentată din domeniul de activitate al postului pentru care se concurează, aplicată la specificul activităţii Institutului Cultural Român.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 07.01.2010 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere tip (se obţine de la sediul ICR, disponibilă şi în documentele ataşate);
b) fişă personală tip (se obţine de la sediul ICR, disponibilă şi în documentele ataşate);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original; 
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original; 
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului; 
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic. 

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor. Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român., care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 7100 641 şi 031 7100 612.