g-delcea“Optând pentru acest titlu, environment, care evocă o ştiinţă a ambianţei, una dintre disciplinele cele mai actuale ale designului, tânăra Giulia Delcea ne propune o foarte sensibilă lectură a statutului picturii, a diverselor tendinţe cromatice şi formale, a proceselor figurative care se produc în acest gen artistic. Meditaţiile sale asupra ambianţei nu vizează un posibil program de acţiuni structurale, ci, hotărâtă să conserve şi să dezvolte modalităţi ale exerciţiului pictural, repune în discuţie calităţile spirituale ale mediului, un mediu care nu trebuie înţeles ca un dat material faţă de care putem manifesta o voinţă mimetică, ci ca o totalitate în care fiinţa umană se dizolvă, iluminând-o şi integrând-o…
Environmentul pe care îl visează este unul în care triumfă legile armoniei, ale gestului instaurator de valori expresive. În derularea discursului cromatic se ivesc repere figurative, care nu sunt rodul unei observaţii persistente sau unei intenţii mimetice, posesive. Nu o foame de concret, de reprezentare subordonată exigenţelor pop-art se află îndărătul acestor evocări ale lumii obiectuale, ci amintirea unor lucruri care au putut-o impresiona odinioară, şi acum sunt chemate în tablou pentru valoarea lor simbolică. Aşadar, exerciţiul observaţiei se va fi produs cândva, dar acum, în momentul instituirii limbajului pictural, trimiterile la concret contează doar în plan conceptual, sunt de natură să sublinieze firescul imagini…
Puritatea ambianţei la care face apel Giulia Delcea are, de bună seamă, îndreptăţirea gestului ecologic, dar, gestul tinerei artiste are mult mai profunde semnificaţii. Într-un asemenea demers, este apărată proprietatea şi actualitatea actului pictural, ocrotit de atitudini derizorii şi pulverizante. Este foarte tonic şi plin de speranţă comportamentul unui reprezentant al celei mai tinere generaţii de artişti, care îşi dovedeşte nu numai o certă înzestrare, ci şi o sănătoasă conştiinţă artistică.” (Constantin Prut)