Revista IDEA arta + societate din Cluj si galeria K&S din Berlin va invita la lansarea proiectului ATRACTIE SI SOLIDARITATE

Proiectul reprezintă a doua secţiune a programului de schimb cultural “Her und Hin” si este conceputa ca o interventie in revista clujeana.

Artisti participanti: Mircea Cantor & Ciprian Muresan, Barbara Friess, Ioan Godeanu/The Institute, Big Hope (Miklos Erhardt, Dominic Hislop), Elke Marhoefer, Joel Verwimp

Lansare: vineri 28 noiembrie 2003, ora 18:00
Muzeul National de Arta Cluj
Piata Unirii nr 30

Ca parte a proiectului “Atractie si solidaritate” in perioada 28-29 noiembrie se va desfasura si un colocviu cu acelasi titlu, organizat in colaborare cu Akademie Schloss Solitude (Stuttgart), Kuenstlerhaus Bethanien (Berlin), New Europe College (Bucuresti), Goethe Institute Internationes (Bucuresti)

Participa: Camelia Beciu, Aurel Codoban, Marius Lazar, Ciprian Mihali, Al. Polgar, Adrian T. Sirbu, Diana Stanciu, Bogdan Stefanescu.

Curator: Attila Tordai-S.

Atracţie şi solidaritate

Diferitele proiecte făcute în colaborare ocupă un loc din ce în ce mai important în cultura artelor vizuale. Fundaţiile, organizaţiile,
instituţiile culturale şi educative înfiinţate începînd cu 1989 în ţările postcomuniste, la fel ca diverşi intelectuali independenţi, participă deja în mod curent la felurite programe de schimb cultural. O dată cu dezbaterea privitoare la integrarea acestor ţări în UE, interesul faţă de “cultura” est-europeană a luat o nouă turnură politică: diversele programe de cooperare culturală au început să decurgă mai ales sub semnul “adoptării standardelor occidentale” de către ţările estice. În paralel însă, se poate observa că proiectele interculturale au început să devină oarecum “mecanice”, fiind parcă din ce în ce mai puţin important contextul la care
ele se aplică. Poate că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care artiştii ce participă la astfel de proiecte se simt din ce în ce mai puţin atraşi de ideea sau tema propusă? Asta face să se ivească o problemă a felului colaborărilor ce pot lua naştere pe această cale. Mai sînt oare caracterizate acestea de solidaritatea specifică oricărei con-lucrări? Şi mai mult: cum afectează organizarea tehnică a diverselor evenimente produsul final al acestora? Ce efect are mecanica “schimbului cultural” asupra practicii artistice? Şi cum influenţează “schimbul cultural” relaţiile sociale din cadrul ţărilor implicate în asemenea programe? În ce priveşte derularea concretă a acestui proiect, ea urmăreşte trei obiective principale:

1)să ofere o imagine despre cum văd aceşti opt artişti participanţi la “expoziţie” chestiunea solidarităţii sociale, pornind de la diversele experienţe pe care le-au avut în acest sens.

2)să inventeze o procedură prin care prezentarea celor opt artişti să poată ocoli circuitul deja uzual al artei, în cadrul căruia lucrările ajung mai întîi într-o galerie şi abia apoi, sub formă de reproducere, la un public mai larg, într-o revistă.

3)să continue discutarea temei lansate de acest proiect în cadrul unui colocviu interdisciplinar, luînd ca reper tocmai cazul concret al expoziţiilor organizate pînă acum sub egida “Her und Hin”.

Program:

28 NOIEMBRIE

10:40 prezentarea proiectului “Her und Hin”

11:10 – 11:35 – Dr. Ciprian Mihali
Lecturer, Dept. of Philosophy “Babes-Bolyai” University, Cluj

25′ discutie

12:05 – 12:30 – Dr. Bogdan Stefanescu
Associate Professor, Dept. of English Language and Literature, Faculty of Foreign Language and Literatures, University of Bucharest

25′ discutie

13:50 – 15:30 – pauza de masa

16:00 – 16:25 – Corina Sirbu
Senior Researcher, Institute of Folklore, Romanian Academy of Sciences, Cluj; PhD candidate in Social Anthropology, EHESS, Paris

25′ discutie

16:55 – 16:20 – Dr. Aurel Codoban Professor, Dept. of Philosophy “Babes-Bolyai” University, Cluj

25′ discutie

16:50 concluzii

18:00 prezentarea insertului Attractie si Solidaritate din numarul 15-16 al revistei IDEA arta + societate


29 NOIEMBRIE

11:30 – 12:55 – Dr. Marius Lazar
Associate Professor, Faculty of History and Philosophy, “Babes-Bolyai” University, Cluj; Director, Research Center for Interethnic Relations, Cluj

25′ discutie

12:25 – 12:50 – Dr. Camelia Beciu
Senior Researcher, Institute of Sociology, Bucharest, Associate Professor, Dept. of Sociology, University of Bucharest
Associate Professor, Dept. od Journalism and Communication Science, University of Bucharest

25′ discutie

13:50 – 15:25 – pauza de masa

15:35 – 16:00 – Adrian T. Sirbu
Senior Researcher, Institute of Historical Studies, Romanian Academy of Sciences, Cluj; PhD candidate in Philosophy, “Marc Bloch” University, Strasbourg

25′ discutie

16:30 – 17:55 – Al. Polgar
PhD candidate in Philosophy, “Babes-Bolyai” University, Cluj senior editor of Idea arts + society magazine

25′ discutie

17:30 concluzii