Centrul Soros pentru Artă Contemporană anunţă expoziţia anuală cu tema „Experimentalismul românesc 1960-1996” ce va avea loc în luna octombrie a.c.

Expoziţia va cuprinde o secţiune de artă actuală ilustrată prin proiecte cu caracter intermediat la interferenţa dintre artele
vizuale şi artele spectacolului.
Artiştii interesaţi să prezinte proiecte sînt invitaţi să trimită:
• schiţa de ansamblu (scenariu, precizarea cadrelor, definirea spaţiului necesar);
• descrierea tehnică cu precizarea elementelor concret implicate (aparatură, materiale, persoane);
• evaluarea necesarului de echipamente şi a costurilor implicate.
Proiectele selecţionate vor fi sprijinite financiar în realizarea lor de către CSAC.
Termenul limită de predare a proiectelor: 1 iunie 1996,
la sediul Centrului Soros pentru Artă Contemporană,
Calea Victoriei 141, etaj 2, sau prin poştă la CP 1-827
Bucureşti, cu menţiunea „Pentru expoziţia anuală“.
Relaţii suplimentare la: tel. 312.21.92; fax 311.21.93.