Search Results for: patricia teodorescu

Funeraria @ MNAC

14 Mai – 20 Iunie Lucrări din colecţia MNAC: Horia Damian, Maria Cocia, Elena Dumitrescu, Şerban Dumitru, Darie Dup,Suzana Fântânariu, Marin Gherasim, Dumitru Gorzo, Ion Grigorescu,Ovidiu Maitec, Florin Mitroi, Valeriu...

Read More

Peste 500 de interviuri video

Archives