(vezi jurnalul training-ului și ghidul de bune practici mai jos)

(ascultă interviu la RRI mai jos)

Proiectul de training „Management cultural în artele vizuale contemporane” este dedicat studenților în an terminal, masteranzilor și absolvenților de facultăți de artă și istoria artei în vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă specifică din România. Prima ediție a proiectului a fost derulată în București de către Asociația Maia și Modernism.ro din martie până în iulie 2012, cu o finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național. Șaisprezece tineri au avut acces la cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România. Proiectul se dorește a fi sustenabil (reluat anual) și replicabil (punere la dispoziție a unui ghid de bune practici digital).

 

Ideea proiectului

Proiectul „Management cultural în artele vizuale contemporane îşi propune să ofere un training de formare profesională unui grup de aproximativ 15 studenţi, masteranzi și absolvenți de instituții formale de învățământ de artă. Formarea integrează informații relevante despre instrumentele și modalitățile curente de lucru pe piața de artă vizuală din România. Proiectul se adresează tinerilor care optează la finalul studiilor pentru ocupaţii de: artist, curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şi manager / operator cultural.

Training-ul aduce o clarificare a competențelor și abilităților necesare pentru fiecare tip de ocupaţie în parte, printr-o transparentizare a acestui segment, prezentând elemente desprinse din practica curentă din România şi din Europa.

Obiectivul general al proiectului „Management cultural în artele vizuale contemporane” este de a consolida cunoştinţele, competențele şi abilităţile dobândite de tineri absolvenţi în sistemul de învăţământ superior vocațional printr-o ofertă de cursuri non-formale aplicate, care să le sporească şansele să se angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte o afacere proprie.

Prima ediție la București

Proiectul, aflat la prima ediție, s-a desfășurat în București, din martie până în iulie 2012. A fost deschis un apel pentru aplicații către universitățile de profil din oraș: UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria Artei), Universitatea București (facultatea de Istorie, secția Istoria Artei), Universitatea Hyperion (facultatea de Artă). Dintr-un număr de 35 de aplicații a fost selectat și acceptat un număr de 17 tineri, dintre care 16 au reconfirmat ferm participarea. Media de prezență a fost un număr de 12 participanți per curs. Pe lângă resursele oferite după fiecare curs, oricare dintre participanți a primit, la cerere, informații și detalii despre cărți, evenimente, spații și consiliere (per proiect expozițional). Doi dintre participanți au folosit în dizertațiile lor din acest an informații primite în cadrul training-ului.

Una dintre părțile interesante ale acestui training l-a reprezentat faptul că nu a existat o curriculă prestabilită a lecțiilor, fiecare trainer / invitat fiind invitat să își aleagă subiectul de curs (dintr-un cadru prestabilit de subiecte teoretice) și să îl adapteze propriei experiențe profesionale. A fost creată o curriculă ulterioară fiecărei lecții și a fost integrată în ghidul de bune practici, unul din produsele finale ale acestui training.

În cadrul cursului participanții au fost provocați să scrie proiecte curatoriale (individual sau colectiv), care proiecte să fie propuse unuia dintre spațiile gazdă ale training-ului. Au fost create 4 proiecte, 2 colective (7 și respectiv 3 participanți) și 2 individuale.

Patru dintre locațiile unde s-au desfășurat cursurile au invitat participanții la training să propună proiecte ulterioare pentru spațiile respective: Muzeul George Enescu, Aiurart, Atelier 030202, Galeria Saint Ink.

Toți participanții la training vor beneficia timp de un an de zile de consilierea pro-bono a organizatorilor privind oferte de internship în instituții de profil (cele cu care au fost în contact pe durata cursului sau altele) și implicare în proiectele internaționale ale organizatorilor, trainerilor și partenerilor (proiecte curatoriale naționale itinerante, participări la bienale internaționale, dezvoltarea de produse culturale).

Ca resurse financiare prin care poate fi continuat proiectul deja s-a luat în considerare o repetare anuală a cursului, în București, și integrarea training-ului în cadrul unor instituții organizatoare de cursuri non-formale (deja în discuții). Ca strategie de dezvoltare vor mai fi urmărite atragerea de surse de sponsorizare de la companiile care lucrează pe piata muncii și integrarea de părți din training în seminariile formale din universitățile de profil.

Traineri și invitați

Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al Fundației IRSCA Education, educație pentru copii supradotați

Francisc Chiuariu, artist

Petru Lucaci, președinte Uniunea Artiștilor Plastici și manager al galeriei Victoria art Center

Mihai Zgondoiu, manager Atelier 030202

Diana Dochia, manager Anaid Art Gallery, critic de artă, curator

Suzana Vasilescu, Relationship Manager, Consignment, Postmodernism & Contemporary Art
Pavel Șușară, președinte Asociația Experților și Evaluatorilor de artă din România, scriitor, critic de artă

Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare

Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artiști, curator

Ion Alex Radu, manager Aiurart

Mariana Petrescu, coordonator comunicare Muzeul George Enescu

Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink

Irina Hasnas, muzeograf

///////

Proiectul este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri strategici: Asociația Maia, Modernism.ro

Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, IRSCA Education, Atelier Francisc Chiuariu, Muzeul George Enescu

Parteneri: Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS), Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP)

Locații partenere: Fundația Lowendal, Ceainăria Cărturești (Institutul Francez), Galeria Saint Ink, Aiurart

 

Detalii despre proiect aici: http://www.asociatia-maia.ro/programe/management-cultural/

/////////

Detalii suplimentare:

Oana Ioniță, manager de proiect

[email protected] // [email protected]

0730 040 514

 ///////////////////////////////////////////////////

Ghidul de bune practici

[scribd id=100001048 key=key-2jy5je848kpfrw8gsget mode=list]

 ///////////////////////////////////////////////////

Jurnalul training-ului

7 iulie 2012

Curs dublu
Evaluare: Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare
Curs: „Management cultural privat”
Invitat: Ion Alex Radu, manager Aiurart
Locație: concept store Aiurart

 • deschiderea unui nou spațiu cultural artistic independent, privat
 • rolul sinergiei domeniilor și genurilor artistice, artele vizuale și noile medii: pictură, sculptură, arhitectură, design , ilustrație, advertising, artă video, instalație
 • creșterea și cultivarea publicului artelor contemporane
 • vânzările și produsele secundare ale comerțului cu artă
 • valoarea culturală a gadget-urilor artistice
 • definirea unei piețe a gadget-urilor artistice: magneți, postcards, DVD-uri etc.
 • valoarea de divertisment a artei contemporane
 • spațiul Galeriei ca și sapțiu de lounge și concept store
 • metode de sustenabilitate: vânzare de obiecte de artă și design, produse secundare, servicii de divertisment și servicii educaționale (training-uri etc.)

[photosmash id=28]

 

5 iulie 2012

Trainer: Pavel Șușară, președinte Asociația Evaluatorilor și Experților în artă, scriitor, critic, istoric de artă
Curs: „Autentificarea, evaluarea și expertiza obiectului de artă”
Locație: Galeria Luchian 12

 • autentificarea operei de artă și tipurile de falsificare
 • falsurile de artă privite ca istorie a receptării unui artist și a operelor sale în epocă și exemplificări
 • expertiza și evaluarea ca instrumente de valorizare a operei de artă
 • relația obiectelor de artă cu muzeele și casele de licitații
 • valoarea comercială și valoarea simbolică a operelor de artă
 • descrierea Asociației Experților și Evaluatorilor de artă din România și a activităților sale
 • necesitatea reevaluării operelor de artă aflate în muzee
 • importanța evaluării cu noile instrumente și cote ale pieței de artă a patrimoniului muzeal din România
 • colecționari și colecții din România
 • relația unei picturi / desen cu rama și passpartout-ul și exemplificări
 • relația obiectului sculptural cu spațiul de expunere și exemplificări
 • legislația privind obiectele de artă și și exemplificări  de decizii judecătorești
 • tehnici de restaurare și conservare a obiectelor de artă
 • recuperare morală și prejudiciile fizice și morale ale obiectelor de artă din perioada modernă din România
 • necesitatea alcătuirii unui muzeu de artă modernă românească ca o etapă firească a înțelegerii și conservării identității naționale

[photosmash id=36]

 

30 iunie 2012

Trainer: Suzana Vasilescu, Consignment, Postmodernism & Contemporary Art – Relationship Manager casă de licitație, expert evaluator Asociația Evaluatorilor și Experților în artă
Curs: „Arta contemporană sau noua materie primă a căutatorilor de aur”
Locație: Casa de licitații Artmark

 • activitatea unei case de licitații
 • tipurile de relații contractuale cu artiștii și reprezentanții lor
 • volum de lucrări, segmentarea pieței
 • cerere / creștere, ring bursier
 • instrumente specifice: index, fonduri de investiții
 • rezultate și randamente anuale ale pieței de artă românească
 • dimensiunile financiare ale pieței de artă contemporană
 • topul românesc al vânzărilor, 2009 – 2012
 • piața de artă contemporană românească
 • piața de fotografie contemporană românească
 • cele mai bine vândute opere de artă vreodată
 • cele mai bine vândute opere de artă în 2012 la nivel mondial

[photosmash id=35]

 

23 iunie 2012

Trainer: Diana Dochia, manager galerie, economist şi istoric de artă, membru fondator în Reteaua Națională a Muzeelor din România
Curs: „Activitatea artistică a unei galerii comerciale românești”
Locație: Anaid Art Gallery

 • istoria recentă, începând cu anii 90, a scenei și pieței de artă românești
 • rolul muzeului în formare și educarea unui public de artă
 • activitatea artistică a unei galerii comerciale (una din primele trei galerii comerciale deschise în România după Revoluție)
 • rețelele și dezvoltarea lor în cadrul unei piețe de artă emergente
 • importanța proiectelor artistice naționale dar mai ales internaționale
 • artiștii români contemporani, generația post-2000
 • metode de lucru cu artiștii (administrative, umane)
 • programele educaționale ale unei galerii de artă ca modalitate de creștere a interesului colecționarilor pentru arta contemporană
 • critica de artă și rolul ei
 • publicul și receptarea media a evenimentelor artistice contemporane (în România și străinătate)

[photosmash id=26]

 

27 mai 2012

Trainer: Mihai Zgondoiu, manager galerie, doctorand, artist
Curs: „Crearea unui eveniment vizual într-o piață de artă difuză”
Locație: Atelier 030202

 • organizarea unui spațiu cultural non-profit
 • programare culturală și proiecte curatoriale expoziționale
 • modelul de funcționare Atelier 030202
 • finanțarea publică nerambursabilă și privată
 • rezidențe artistice și importanța lor

[photosmash id=34]

 

24 mai 2012

Trainer: Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare
Invitați: Mariana Petrescu, coordonator comunicare Muzeul George Enescu și Irina Hasnas, muzeograf (idem)
Curs: „Comunicarea proiectelor culturale”
Locație: Muzeul George Enescu

 • strategie de comunicare
 • bartere și parteneriate
 • parteneriate media și de conținut
 • parteneriate financiare
 • timeline și activități
 • activități de PR
 • cunoștințe și activități de marketing
 • indicatori, monitorizare, evaluare, raportare
 • follow-up și post proiect

19 mai 2012

Trainer: Petru Lucaci – preseșdinte Uniunea Artiștilor Plastici și manager al galeriei Victoria art Center
Curs: „Arta și instituțiile ei”
Locație: Victoria Art Center

 • Uniunea Artiștilor Plastici, o organizație profesională la nivel național, aflat într-un proces de reformare
 • TAP – timbrul artelor plastice, colectarea și folosirea taxei artelor plastice pentru desfășurarea proiectelor UAP
 • atelierele de creație ale UAP ca spații culturale creative pentru care trebuie găsită o politică corectă de arondare
 • campanii de recrutare de noi membri in UAP și Atelier 35 (dedicat artiștilor sub 35 d eani)
 • Combinatul Fondului Artiștilor Plastici, un posibil mall cultural, situat în nordul Bucureștiului, aproape de Pavilionul Romexpo
 • spațiile de galerii ale UAP și proiectele curatoriale pe care acestea le pot găzdui
 • proiectele de cercetare artistică și academică și structura lor expozițională
 • un model de spațiu expozițional: Victoria Art Center

[photosmash id=30]

 

17 mai 2012

Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artiști, curator
Invitat: Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink
Curs: „Meseria de curator”
Locație: Galeria Saint Ink

 • modalități de alegere a unor lucrări pentru un proiect expozițional (cercetare, selecție, concept, spațiu, tranzacție comericală și non-comercială);
 • pregătirea documentației (certificat de autenticitate, certificat de expertiză, fișă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie și predare-primire)

12 mai 2012

Trainer: Francisc Chiuariu, artist
Curs: „Meseria de artist”
Locație: Atelier propriu

 • tipuri de activități ale artistului: creație, cercetare, documentare, aplicații personale rezidențe și premii
 • relația artistului cu instrumentele pieței de artă
 • relații profesionale: artist / curator / galerist / art dealer / reprezentant casă de licitație / colecționar
 • materiale și tehnici individuale de creație
 • circulația operelor de artă modernă și contemporană
 • circulația artistului și influențele diferitelor spații culturale parcurse
 • susținerea financiară a activității creative și a atelierului
 • importanța sustenabilității muncii creative și a proiectelor artistice

[photosmash id=37]

 

10 mai 2012

Trainer: Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare
Curs: „Finanțarea în artă”
Locație: Muzeul Țăranului Român

 • cum se aplică pentru fonduri nerambursabile pentru România și pentru străinătate
 • cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spații expoziționale din străinătate
 • cum se fac bugetele
 • cum se fac cererile de finanțare
 • cum se cointeresează sponsorii
 • tipuri de relații profesionale cu colecționarii ca resursă sustenabilă de finanțare a proiectelor culturale
 • multinaționalele și CSR-ul (responsabilitate socială corporativă) ca resurse de acoperire de linii de buget
 • timeline-ul unui proiect cultural; concept, selectare artiști și lucrări, scop, obiective, public țintă, activități, comunicare și campanii media, evenimente de deschidere și networking, follow-up, monitorizare, evaluare, raportare, sustenabilitate
 • beneficii și rezultate pe termen lung

[photosmash id=29]

 

5 mai 2012

Traineri:
Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare
Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artiști, curator
Curs: „Arta și produsele ei”
Locație: Cărturești Institutul Francez

 • definirea tuturor joburilor tangențiale pieței de artă, coduri CAEN și COR,
 • tipuri de contracte;
 • arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.;
 • cum se expune (muzee, galerii comerciale și non-comerciale, spații alternative, spații deturnate);
 • industrii culturale și creative
 • structura piaței și scenei de artă românească
 • cotele artiștilor români moderni și contemporani

3 mai 2012

Curs dublu
Introducere
Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare, Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artiști, curator

Trainer: Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al Fundației IRSCA Education, educație pentru copii supradotați
Curs: „Creativitatea și resorturile ei”
Locație: Fundația Lowendal

 • tipurile creative și multitudinea posibilităților de activitate
 • tipuri de educație creativă și non-formală
 • creativitatea ca act de eliberare a rațiunii, de cercetare și cunoaștere revoluționară
 • modele de creativitate în istoria artei și a culturii
 • modele de management cultural în istoria civilizației
 • artistul ca vehicul de eliberare a gândirii și a structurilor sociale
 • artă inspirată și artă reprodusă
 • sinergia simțurilor în artă (mesaje audio transmise vizual, mesaje tactile transmise muzical etc.)

[photosmash id=27]

 

 foto: Ilina Schileru și modernism.ro

 

///////////////////////////

Interviu Carmen Săndulescu – Radio România Internațional

ascultă aici