„Documentarele Artelor Focului” propun prezentarea unei selecții de artiști reprezentativi pentru artele focului din România, atât a moștenirii artistice a acestora, cât și a contextului care implică personalități sau situații cu relevanță specifică fenomenului cultural artistic contemporan.

Publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii