Gh. D. Anghel, 1904-1966, expoziţie omagială la Muzeul de artă al R.S. România, 1979