În cadrul evenimentului de deschidere Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, Modernism Punct Ro a realizat o miniserie dedicată, însumând interviuri video cu experți.

Ciclul „Semnele zidului” (1985-1989), expus pentru prima oară public, este mărturia deopotrivă artistică și umană a unui timp istoric căruia pictorul Ioan Aurel Mureșan i-a captat pulsația deznădăjduită, până în pragul căderii regimului comunist. Lucrările artistului optzecist explorează pictura din unghiul materist al unui neo-expresionism marcat de fervoare sălbatecă și de forța unui gestualism sumbru. Pictura exprimă conștiința unei consubstanțialități cu universul primar, a unei identificări între energiile vitale ale cosmosului și un eu ardent care se exprimă prin culoare, materie brută și o maximă libertate de tratare a figurativului.

Galeria Jecza și Fundația Triade, Timișoara