„Gruparea Artistică”, Sala de expoziţii „Universul“, 1-30 aprilie, 1940: de la stânga la dreapta d-nele: Dominica Elefterescu, Lucia Timurian-Nercess, Pia Căpşuneanu-Masaci, P. Popa Frunză, Amelia Tomescu-Grigorescu, Emilia Sărăţeanu