„Cine îşi mai aminteşte astăzi de cărţile poştale cu figurile personajelor politice de la începuturile anilor `90? De pliantele electorale, de fluturaşii, de afişele lipite pe toate gardurile şi de bannerele atârnate de toţi stâlpii, cu prilejul alegerilor care au urmat?”, se întreabă Ion M. Ioniță, redactorul șef al revistei Historia în prefața volumului „România. Album de istorie postdecembristă. 1990-2020”, recent aparut la editura MEGA din Cluj.

Albumul începe cu o cronologie a evenimentelor semnificative din ultimii 30 de ani și continuă cu o selecție a chipurilor și întâmplărilor reprezentative din această perioadă. Cronologia cuprinde acele evenimente politice, cultural-sportive interne, alături de cele militare și internaționale, care au marcat la momentul respectiv societatea românească. În capitolul despre oameni și fapte, pot fi recunoscuți o parte din cei care au înfăptuit ceva deosebit în diferite domenii, deși sigur că și alții ar fi fost la fel de îndreptățiți a fi așezați în efigie.

Timp de trei decenii, în România s-au petrecut întâmplări fericite și onorante, alături de cele rele și rușinoase, așa cum am avut parte de eroi frumoși, dar și de prea mulți ticăloși. Albumul conține mărturii editate la comanda sau cu acordul personajelor principale și publice ale acestor ani (cărți poștale, pliante, fluturași, calendare de buzunar, felicitări de sărbători, ziare, broșuri) sau instantanee fotografice surprinse de autor pe stradă. Astfel autorul încearcă să reconstituie un portret (inevitabil parțial și subiectiv) al societății românești în ultimii 30 de ani. „Prezentul despuiat” în care am trăit cu toții.

Așa cum afirmă Ion M. Ioniță, „albumului lui Hentea nu-i scapă nimic, nici măcar lucrurile bune. Artă, cultură, teatru, cinema, literatură, sport de performanţă, pentru că s-a făcut şi aşa ceva în ultimele trei decenii. Le-am uitat, la fel de repede”.

Ca să ne aducem aminte, n-ar fi deloc rău să căutăm acest volum excelent editat, cu reproduceri integral color, să-l citim și să-l privim, pentru ca astfel să votăm mai în cunoștiință de cauză.