Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz – Băi deschide în perioada noiembrie – decembrie 2022 , expoziția „CUIB”, care cuprinde lucări ale artiștilor :

ANDREI CIUBOTARU

ADRIAN CHIRA

MARIAN COMAN

EMIL CASSIAN DUMITRAȘ

MAXIM DUMITRAȘ

MARIN GHERASIM

RADU HANGAN

MIRELA IORDACHE

LUMINIȚA RADU

THEODOR PELMUȘ

MIHAI PERCA

CONSTANTIN RĂDUCAN

BIANCA ROTARU

ELENA SCUTARU

CRISTIAN SIDA

EUGEN POP – ALUPOPAN

MARILENA PREDA – SÂNC

DORIN ȘTEFAN

FLORIN ȘUȚU

Tema cuibului a fost abordată în mod constant de generația ʹ80, iar postmodernismul i-a menținut actualitatea prin redimensionarea și reinterpretarea sensurilor cu generațiile care au urmat. Expoziția de la Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz- Băi reunește lucrări de artă plastică din perioade diferite și lansează o secțiune în universul generos al subiectului, de la realismul interpretării spre metafizică și suprarealism, de la picturalitatea gestuală la rigoarea geometriilor pure. Expresia centrului între punctare și perforare, între spațialitate și nonspațialitate, între tactil și nontactil, între pozitiv și negativ, potențializează dincolo de spațiul vizual trezirea unei sensibilități filosofice încurajată să pătrundă sensurile primordiale ale vieții și ale universului.