Muzeul de Artă Constanţa organizează vineri, 4 noiembrie 2022, începând cu ora 16.00, vernisajul expoziției „Sinteze. Expoziție pictură”. Expoziția reprezintă un omagiu adus pictorului Cezar Atodiresei și aduce împreună lucrări ale acestuia și ale discipolului său, artista vizuală Silvia-Maria Stoica. Va fi făcută o evocare Cezar Atodiresei de către prof. univ. dr. Constantin Aslam.

La vernisaj vor participa, în calitate de invitați, fratele artistului, Gelu Atodiresei și reprezentanți de marcă ai Universității Naționale de Arte din București, precum și ai Uniunii Artiștilor Plastici din România: Rectorul UNArte, prof. univ. dr. Cătălin Bălescu; Prorectorul UNArte, prof. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea; Președintele UAP, prof. univ. dr. Petru Lucaci; Decanul Facultății de Arte Plastice, conf. univ. dr. Carmen Apetrei; Președintele Filialei de Pictură București a UAP, conf. univ. dr. Marius Barb; Vicepreședintele Filialei de Pictură București a UAP, conf. univ. dr. Mircea Mureșan; Prodecanul Facultății de Arte Plastice, lect. univ. dr. Elena Dumitrescu; Directorul Departamentului de Pictură, lect. univ. dr. Andrei Tudoran; lect. univ. dr. Ion Anghel, lector univ. dr. Alexandru Rădvan și Directorul Departamentului de Teorie, cercetare, lect. univ. dr. Cornel Florin Moraru. De asemenea la eveniment va participa doamna Mădălina Mirea, consilier personal pe probleme de cultură al președintelui Consiliului Județean Mihai Lupu.

Cezar Atodiresei s-a născut în anul 1954, la Drăgușeni, județul Suceava. Artistul a urmat studiile la Liceul de Arte Plastice „Octav Băncilă” din Iași, iar în 1986 a absolvit Secția de Pictură a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, fiind șef de promoție. În 1990, Cezar Atodiresei a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și asistent universitar în cadrul Academiei de Arte București. În anul 2006 a obținut titlul de Doctor în Arte Vizuale, la Universitatea Națională de Arte București, cu teza ”Stadiu și finalitate în opera plastică” coordonată de profesorul Mihail Mănescu.

Cezar Atodiresei a desfășurat o bogată și impresionantă activitate artistică și publicistică, participând la numeroase expoziții în țară și în străinătate, publicând cărți și articole de specialitate, fiind recompensat cu premii și burse pentru creația sa. Lucrări ale artistului se regăsesc în colecții de stat și particulare din România, Spania, Polonia, Germania, Belgia, Franța sau Statele Unite. Artistul a urmat și o carieră academică impresionantă, din care notăm în mod deosebit: lector la Catedra Pedagogia Artei (1993-2009), conferențiar (din 2009) și mai apoi profesor universitar (din 2017) la Departamentul Pictură; ocuparea postului de Șef al Catedrei de Pedagogia Artei (în perioada 2000–2009), precum și numirea de două ori ca Decan al Facultății de Arte Plastice a Universității Naționale de Arte București (în anii 2012 și 2016). Contribuțiile sale artistice și academice i-au adus atât admirația și respectul generațiilor de studenți pe care i-a format de-a lungul lungii sale cariere, cât și a colegilor de breaslă.

Descriindu-l pe artistul Cezar Atodiresei, criticul de artă Valentin Ciucă afirma: „Pentru un observator atent, evoluţia picturii lui Cezar Atodiresei seamănă cu un veritabil bildungsroman în sensul consemnării parcursului unei formări intelectuale, a unei identităţi artistice. Dacă, la începuturi, marcat de nostalgiile ieşene, se simte în peisaje nota evocator-lirică în gestionarea cromaticii şi, în general, a atmosferei, ulterior artistul asigură, prin succesive demersuri individuale şi sinteze personale, întâlnirea cu conceptul de peisaj. Orice narativitate este exclusă, orice impuls impresionist estompat, cu scopul de a exprima mai ales la nivelul ideii şi mai puţin la acela al afectivităţii. Picto-obiectele ies de sub incidenţa rigorilor bidimensionalului şi aspiră către volumetria substanţială a sculpturalului”.

Istoricul și criticul de artă Adrian Guță, profesor la Universitatea Națională de Arte din București și coleg al artistului, într-un număr al Revistei de artă „Forma”, din 2012, îl descria astfel pe artist: „Cezar Atodiresei ne aduce aminte de potolirea geometrică a expresionismului abstract; pictorul asociază „grilelor”, ce transmit sugestii arhitectonice, fulgurări discrete de tușă, iar subtilitățile cromatice bucură ochiul”.

După trecerea artistului Cezar Atodiresei în eternitate, colegul său, profesorul universitar Cristian Velescu, a realizat un veritabil portret al artistului, publicat în Revista – ARTA, arte vizuale/ visual arts # 54-55/2022: „[…] Cezar Atodiresei și-a așezat creația sub semnul perenului și al inexpugnabilului. Premisele unei atare realități, indisolubil legate de posteritatea artistului și a operei, le descopăr în creația sa îndelung distilată, din cuprinsul căreia orice asperitate, orice fapt accidental s au văzut definitiv eliminate, de nu cumva s-au retras singure, ca prin vrajă, în propria lor umbră. De vreme ce profilul existenței cotidiene nu se lasă deloc descoperit pe întinsul pânzelor semnate de Cezar Atodiresei, fiind totuși tainic încifrat în structurile acestora […], opera sa pictată și desenată a atins fruntariile unei anume clasicități, care o va feri în mod neîndoios de efectul coroziv al timpului.”

Silvia-Maria Stoica s-a născut în anul 1977, la Târgoviște, județul Dâmbovița și a urmat studiile de licență și studii aprofundate la Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, Specializarea Pedagogia Artei, unde l-a avut ca mentor și coordonator pe profesorul Cezar Atodiresei. Din 2002, a devenit cadru didactic la aceeași universitate, fiind preparator și asistent universitar la Departamentul Pedagogia Artei, clasa profesor Cezar Atodiresei, iar din anul 2015, este lector universitar. În anul 2010, a obținut titlul de Doctor în Arte Plastice și Decorative, cu teza „Materie-expresie în pictură”, avându-l conducător științific pe prof. univ. dr. Mihail Mănescu. Din 2004, este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Pictură Bucureşti.

Artista a participat, încă din anul 2002, la manifestări expoziționale desfășurate în muzee și galerii din țară și din afara țării: saloane, concursuri, bienale, expoziții de grup și colective, expoziții personale. Lucrările sale se află în colecții publice naționale și internaționale, precum și în colecții private. Silvia Maria Stoica a obținut până în prezent mai multe premii pentru pictură, precum și nominalizări la premii, în cadrul unor saloane naționale de pictură (în anii 2015 și 2017), bienale de artă (în anii 2002 și 2021), concursuri internaționale (în 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 și 2021). De asemenea, artista este prezentă în albume și cataloage de specialitate și a realizat o serie de publicații de profil.

Directorul Muzeului de Artă Constanța și curatorul expoziției, Lelia Rus-Pîrvan a făcut următoarele precizări: „Muzeul este prin definiția sa o instituție de artă care colecționează, conservă și expune bunuri culturale. După importanta donație făcută în anul 2021, de către domnul Mircea Barzuca, ce cuprindea lucrări ale Margaretei Sterian, anul acesta vine rândul unui alt artist de marcă să întregească patrimoniul muzeului nostru. Este vorba de Cezar Atodiresei, care a vizitat Muzeul de Artă Constanța în cursul anului 2021 și a fost impresionat de spațiul de expunere și de modul în care ne îngrijim de lucrările aflate în patrimoniu. Astfel, după moartea sa survenită în februarie 2022, fratele artistului, Gelu Atodiresei a decis, ca urmare a dorinței acestuia, să ne doneze această colecție de lucrări, dintre care, cele mai importante, vor figura în expoziția de față.

De-a lungul vremii, Muzeul de Artă Constanța a beneficiat de numeroase donații, făcute de artiști importanți sau de către familiile acestora. Mulțumim pe această cale pentru gestul său altruist, atât fratelui artistului, dl. Gelu Atodiresei cât și doamnei Stoica Silvia, care s-a ocupat de acest demers și de buna organizare a expoziției”.

Expoziția de pictură Sinteze reunește 30 de lucrări semnate de Cezar Atodiresei și 19 lucrări semnate de Silvia-Maria Stoica. Lucrările lui Cezar Atodiresei fac parte dintr-o colecție de 80 de lucrări, 20 de pictură și 60 desene, dăruite Muzeului de Artă Constanța, de către fratele artistului.

Maestru și discipol, Cezar Atodiresei și Silvia-Maria Stoica, se vor regăsi pe simezele muzeului constănțean în perioada 4–30 noiembrie 2022, perioadă în care publicul iubitor de artă este invitat să viziteze expoziția.