Zoe Băicoianu lucrând la un fragment din basorelieful de sticlă ce va împodobi Institutul botanic, București, 1962, Foto Flacăra nr. 21, 26.05.1962, p. 21