Elite Art Gallery are deosebita plăcere de a vă invita în perioada 4 octombrie – 3 noiembrie 2022 să vizitați expoziția “Elegii” curatoriată de criticul de artă Oliv Mircea. Expoziția reunește lucrările artiștilor Doina Mihăilescu și Radu Feldiorean. Deschiderea oficială a expoziției este în data de 4 octombrie 2022 la ora 18:00.

Expoziția de pictură, grafică și sculptură  ” E L E G I I “, reunește lucrările artiștilor DOINA MIHĂILESCU (pictură), RADU FELDIOREAN (sculptură), și va avea loc în incinta Elite Art Gallery, Piața Națiunile Unite nr.3-5 bl. 2 parter, în perioada 4 octombrie – 3 noiembrie 2022. Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea.

Pentru cei doi autori  este actuală în cea mai mare măsură observația lui C. G. Jung  care spune: “…nu omul care trăiește în prezent este omul modern – ci doar cel care este în cea mai mare măsură conștient de timpul prezent”, acela, deci, care posedă o conștiință a prezentului și lumile cu treptele ei de conștiință devin  „anistorice” în cel mai profund înțeles al cuvîntului.  Fac atît de firesc lucrul acesta încît nu frizează banalitatea. Ei își găsesc libertatea de a aborda actul artistic și temele care le stîrnesc interesul fie mitologic, fie canonic și metaforic – fie prin influențele pe care le exercită asupra lor realitatea istoriilor lor umane personale.  Atît pictorul cît și sculptorul practică „forme care te duc cu gîndul” la– și aici discursul lor plastic se arată a fi convergent – sensuri adînci atinse de simțul paradoxului creștin, al divinului, al sacrului care umplu cu duhul lor o inimi care se golesc de sine, pentru a lăsa  loc lumii divinului. În cazul studiilor, exercițiilor și picturii Doinei Mihăilescu devine evident faptul  că „ritmurile” create pe de o parte și „ridicarea construcției la rang de mijloc de expresie” pe model Paul Klee pe de  altă parte, fac din ce în ce mai evident drumul metafizic al creației. Ritmurile geometrice consemnează și dezvăluie muzica unei trăiri autentice despre care credem că „întrupează” fascinația imaginilor serialiste care evocă tărîmuri poetice, transpunînd privitorul în stări de meditație despre timp sau mișcare și nu în ultimul rînd despre „angelitate”, despre iluzia prezenței în proximitatea unei plenitudini care și-a dobîndit puterea  unei rapide și pline de inventivitate metamorfozări.

Sculptura lui Radu Feldiorean vrea și ea să sublinieze că arta te poate conduce spre semne esențializatoare ale experienței și ale intuițiilor inimii care te ajută să te orientezi. Sculptorul devine eroul  unei schematizări abstractizante. Lucrarea dobîndește expresivitatea desenului simplu  care pune în valoare „sunetul interior” al lucrurilor vieții. Caracterul conceptual al lucrărilor care exprimă ceea ce „știe” și nu „ceea ce vede” sculptorul  lăsîndu-ne și pe noi să înțelegem în felul nostru libertatea dirijată a creației și sa asistăm la spectacolul pe care îl fac și îl dezvoltă forțele creatoare  originare. Lucrările, sculpturi din corten de dimensiuni medii, –  “Compas”, “Arca”, “Aripă în zbor”,”Epitrahil-Izvorul”, “Arca” – dezvoltă o poetică a obiectului care e convergentă  cu ordinea pe care o regăsim în pictura din expoziție și care se originează în aceeași ordine a invenției poetice. Ambii autori pornesc compoziția de la raporturi pur plastice, între elemente pur plastice – linie, valoare, culoare, spațiu plastic –  pe baza raporturilor observate în natură și tocmai de aceea, credem noi, suntem în fața unor lucrări de artă abstractă.

Doina Mihăilescu trăiește și lucrează la Timișoara. Radu Feldiorean trăiește și muncește în atelierul său de la Bistrița.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale.