Galeria Laborna vă invită vineri, 30 septembrie, de la ora 19 la deschiderea expoziției:

“O istorie care este, Una care putea fi și Una care nu a existat”

30 septembrie – 23 octombrie 2022

În colecții există clase de obiecte cărora li se cunoaște originea, povestea, trasabilitatea, în paralel cu o altă categorie care nu și-a dezvăluit toate secretele și viața complexă. Combinația dintre certitudini și enigme este fascinată. Ea lasă loc interpretărilor artistice, proiecțiilor, despre un potențial neexploatat încă.

Am ales opt artiști contemporani: Ioana Alecu, Mădălina Lucșoreanu, Iulia Mirică, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Raluca Pavelescu, Oana Sima, Matei Udriște care să reconfigureze conceptual obiectul de colecție și să îl așeze într-o nouă perspectivă.

Ce este un obiect pe care vrei să îl colecționezi? O promisiune perpetuă de satisfacție, prin aura încărcăturii sale, a istoriei care îl însoțește (știute, bănuite sau doar presupuse). Un complex intrigant de sentimente menite să te atașezi de el, să îl cercetezi, să proiectezi asupra sa și prin el. Acest element va genera istorii noi, în funcție de contextul și ambientul în care îl așezi. 

Obiectele-reper sunt alese dintr-o colecție importantă, cea a lui Ovidiu Morar și parcurg epoci și zone culturale diferite, dar care, cumva, au puncte de intersecție. 

Curator: Ciprian Paleologu

Program de Noaptea Albă a Galeriilor: 30.09, 01.10, 02.10 – orele 19-23

Program de vizitare a expoziției: Joi, Vineri, Sâmbătă – orele 17-19

Galeria LABORNA, str Icoanei nr. 17, București

Parteneri: Crama Oprișor, Modernism.ro, Propagarta

“A real history, A possible one and A non-existing” 

A collection contains different types of objects with known origins, stories and traces in the same time with another category, full of secrets and complex lives. This combination is fascinating and gets together a lot of artistic interpretations and concepts with an unexplored potential.

We chose eight contemporary artists: Ioana Alecu, Mădălina Lucșoreanu, Iulia Mirică, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Raluca Pavelescu, Oana Sima, Matei Udriște which conceptual reconstruct the collectable object and focus on a new perspective.

What si a collectable object? A perpetual satisfaction promises by its aura and history and a mixture of feelings guiding you to research, to get found of it and to see through. This element will generate new histories due to the new context and medium.

The objects have been chosen from an important collection (Ovidiu Morar is the owner) and travels through different times and cultures, but with some intersection points in between.

Curator: Ciprian Paleologu

30.09 – 23.10.2022

Opening 30.09.2022,  7 p.m

NAG schedule: 30.09, 01.10, 02.10 – 7-11 p.m

Visiting schedule: Thursday/ Friday/ Saturday between 5-7 p.m

LABORNA Gallery , no 17, Icoanei st. , Bucharest

Partners: Crama Oprișor, Modernism.ro, Propagarta