Ateliere de creație cu imigranții din zona Orientului Mijlociu

– We Are Here to Stay –

  • Imigranții din țările arabe beneficiază în această toamnă de ateliere de creație artistică, unul din puținele proiecte culturale implicate social dedicate minorităților subreprezentate din București 
  • 6 artiști multidisciplinari (teatru, arhitectură, sunet, text, și artă vizuală) vor crea o serie de producții culturale împreună cu participanții, care vor fi prezentate în cadrul unei expoziții documentare colective în spațiul MNȚRplusC între 1-15 noiembrie 2022

We Are Here to Stay este un proiect de artă angajată social care își propune să creeze un prim contact cu minoritatea de imigranți arabi din București prin proiecte artistice multidisciplinare. Refugiați și imigranți din Orientul Mijlociu (Siria, Palestina, Irak etc.) vor fi implicați direct în crearea unei platforme noi prin care să se manifeste creativ și să se exprime autonom prin forme de cunoaștere și autocunoaștere, în cadrul unor întâlniri de grup săptămânale. Inițiat de Ilina Schileru de la MNȚRplusC și Adelina Luft, curator independent, împreună cu Asociația Activ Random și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, scopul final al proiectului este dezvoltarea unor activități de grup prin procese de lucru artistice și colaborative care să răspundă intereselor lor prin participare voluntară și facilitate de câte un artist.

Proiectul a fost demarat în luna august, când cei șase artiști multidisciplinari invitați au început deja formarea grupurilor de lucru pentru fiecare proiect în parte, lucrând cu câte 10-15 participanți din categorii demografice diferite (copii, adolescenți, femei, sau grupuri mixte). Actrița Katia Pascariu, artiștii multidisciplinari Delia Popa, Nicoleta Moise, Diana Miron, Mircea Modreanu și duo-ul de arhitectură Atelier Adhoc Comunitate (George Marinescu si Daria Oancea) sunt cei care îi inițiază pe aceștia în diverse forme de exprimare artistică și care vor dezvolta împreună cu ei produse culturale ce vor fi prezentate public. La finalul proiectului lucrările rezultate și reprezentațiile artistice vor fi deschise publicului printr-o expoziție documentară colectivă, în spațiul MNȚRplusC, în perioada 1-15 noiembrie 2022.

Proiectul încearcă să se diferențieze de majoritatea proiectelor culturale realizate pentru minoritățile marginalizate, care de cele mai multe ori pun accent pe latura relațională „pentru” și mai puțin pe cea de „cu”. Acestea sunt de tipul skill transfer în care participanții învață anumite tehnici specifice de desen sau alte forme artistice, în care participantul devine mai puțin autonom. Prin încercarea de a-i angaja într-un dialog de schimb cultural și cunoaștere reciprocă, artiștii participanți la acest proiect nu sunt doar mentori care îi ajută să capete o abilitate nouă, ci mai degrabă facilitatori. Se trece astfel de la un tip de lucru pedagog-participant, la unul care încurajează expresia individuală și de grup (participantul contribuie cu idei și se formează un schimb de păreri) și orizontalitate (poziții egale între facilitator și participant în care fiecare poate să propună activități sau să le conteste). O astfel de abordare nu numai că va crea un context care să reprezinte interesele și vocea colectivă, ci este și un exercițiu de a concepe metode de lucru etice, sustenabile și care pot fi transferate în lucrul cu alte minorități subreprezentate.

Situația refugiaților de război aflați pe teritoriul României este un subiect puțin discutat. Foarte recent însă, izbucnirea războiului din Ucraina a demonstrat o mobilizare fără precedent din partea oamenilor simpli cât și a autorităților, oferind diverse forme de ajutor, inclusiv locuri de muncă. Însă proiectul We Are Here to Stay se dedică unei categorii de refugiați/imigranți care merită a fi discutat în contextul mai amplu al situației refugiaților de război și valurilor de muncitori imigranți în România. Mai mult decât o dorință de a „include” această minoritate în țara gazdă, proiectul încearcă să facă vizibilă prezența unor grupuri cu rădăcini vechi în cultura românească – atât prin influențele culturale și artistice care definesc spațiul românesc, cât și prin existența unei populații arabe stabilită aici de generații.

Nevoia unor astfel de proiecte este cât se poate de evidentă și We Are Here to Stay susține formarea unei comunități embrionare pentru refugiații și imigranții din țările arabe care poate fi cultivată și dezvoltată în viitor. Astfel, se creează o mai bună cunoaștere a ceea ce vedem ca „străin”, atât din prisma viziunii majoritare cât și din cea a imigrantului în cultura gazdă și, în mod ideal, o reflecție mai amplă asupra practicilor de găzduire, de primire și grijă, atât la nivel personal, cât și la nivel de națiune. 

Un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri: Muzeul Național al Țăranului Român, MNȚRplusC, Asociația Activ Random.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.