Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași vă invită, în perioada 10 – 20 august 2022, la Galeria de artă „Nicolae Tonitza” să vizitați expoziția de pictură „Lumea dintre ziduri”, semnată de artista Daniela Isache.

Artist de recunoaștere internațională, plasticiana ne invită să o redescoperim din perspectiva creatorului de frumos, aducând-ne în atenție energia şi dinamismul unui ansamblu de opere situate la superlativul absolut, un univers inconfundabil în care regăsim emoții și trăiri umane, sensibilitate, culoare, timp și spațiu.

„Dacă Expresionismul nu ar fi existat, l-aș fi inventat! Am aplicat Expresionismul în pictură, fără a face nici o concesie faţă de  frumos sau decorativ. L-am aplicat cu forță și, uneori, cu disperare. Expresionismul este cel care m-a făcut să mă gândesc cu profunzime la lumea tristă de zi cu zi. Am văzut bolile secolului nostru și am intrat în zona socială. Cu toată durerea pe care o simţeam când pictam, atunci când tabloul era finalizat, mă simțeam eliberată, ca și cum suferinţa și necazurile ieșiseră din viața mea, intrând în pânza din faţa mea” (Daniela Isache, artist plastic).

„Inspirat articulate din punct de vedere compozițional, lucrările Danielei Isache poartă aceeași amprentă formală cu care și-a obișnuit publicul – cea împrumutată din recuzita stilistică a expresioniștilor, privilegiind gestica expresivă a chipurilor, detaliile fizionomice croite în tipar maladiv, tonalitățile afective marcate de tristețe și disperare, culorile sumbre, suprafețele voit dizarmonice, liniile fracturate” (Petru Bejan, critic de artă).

Coordonator de eveniment, profesor Sîrbu Carmen