Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru bursele „Constantin Brâncuşi“ care se vor desfășura în 2023. În cadrul acestui program, doi artiști plastici/artiști vizuali români vor primi câte o bursă, sub forma unui stagiu de trei luni la Cité internationale des arts din Paris. Perioadele de desfășurare a burselor sunt mai-iulie 2023, respectiv noiembrie 2023-ianuarie 2024. Artiștii interesați sunt invitați să depună dosarele de candidatură până pe 25 august 2022 la Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Programul de burse ”Constantin Brâncuși”, desfășurat de ICR în parteneriat cu Cité internationale des arts, a fost inițiat în 2005 și are ca principal obiectiv introducerea artiștilor români în circuitul și contextul artistic internațional, oferindu-le acestora posibilitatea de a lucra, timp de trei luni, într-un mediu artistic eterogen, liber de constrângeri, în domeniul artelor plastice/vizuale. Printre artiștii care au beneficiat de bursa ”Constantin Brâncuși” de-a lungul timpului se numără Michele Bressan, Anca Benera, Ioana Nemeș, Răzvan Boar, Alexandra Croitoru, Darie Dup, Olivia Mihălțianu, Alexandru Mihai Budeș, Cristina David, Ioana Alexandra Niculescu-Aron, Napoleon Tiron, Andreea Lorena Bojenoiu etc.

Programele de burse se înscriu în Strategia pentru dezvoltare a Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026, care prevede, pe Axa Susținere culturală, sprijinirea artiștilor români prin programe de finanțare de tip burse și rezidențe.

Bursele ”Constantin Brâncuși” se adresează artiştilor plastici/vizuali români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite două burse pentru perioade de câte 3 (trei) luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul dedicat României de la Cité internationale des arts din Paris. Valoarea fiecărei burse este de 6.000 de euro. Selecţia este făcută în baza dosarelor de candidatură depuse de artiști și analizate de o comisie independentă de specialişti, formată din personalităţi recunoscute în domeniul artelor plastice/vizuale. Dosarele selectate în România vor fi trimise spre validare Comisiei de admitere de la Cité internationale des arts.

Dosarul de solicitare a bursei va cuprinde următoarele documente necesare pentru înscriere:

– formularul de înscriere, menționând perioada pentru care solicită bursa;

– CV-ul cu informaţii detaliate despre activitatea candidatului;

– copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

– un proiect de rezidență din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie, nivelul artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini, relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului, argumentată printr-un text de maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locuri/muzee propuse spre vizitare, temele care se vor studia în contextul bursei, ce activităţi se vor realiza.

– Pentru artişti plastici – 10-20 de fotografii, cataloage în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

– Pentru artiști fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

– Pentru artiști video – lucrări pe DVD-uri / CD-uri / stick-uri securizate;

– un dosar de presă (portofoliul aparițiilor/mențiunilor în presă);

– 3 (trei) scrisori de recomandare.

Proiectele de rezidență vor fi redactate atât în limba română, cât şi în limba franceză.

Toate detaliile, precum și Regulamentul și Formularul de înscriere se găsesc pe site-ul icr.ro, la secțiunea Burse.

Localizată în cartierele pariziene Marais și Montmartre, Cité internationale des arts este o fundație privată recunoscută ca organizație de interes public. Încă din 1965, de când a fost creată la Paris, a găzduit artiști în rezidență din întreaga lume. Este o organizație care încurajează dialogul intercultural, un loc al schimburilor culturale în care artiștii se pot întâlni cu publicul interesat de creația lor și cu alți profesioniști din domeniul artelor. În fiecare lună, în parteneriat cu peste 130 de organizații franceze și internaționale, Cité internationale des arts primește peste 300 de artiști în rezidență, care lucrează într-o gamă largă de discipline.