CEEA CE CONTEAZĂ PENTRU NOI (ASTĂZI)

01.07.2022–01.09.2022

Vladiana Ghiulvessi

Iuliana Grădinaru

Alexandra Satmari

Virginia Toma

curator 

Alina Șerban

„Ceea ce contează pentru noi (astăzi)” este un prim episod dintr-o serie de expoziții ce-și propune să realizeze o cercetare și o radiografiere (in progress) a celor mai recente narațiuni artistice contemporane, așa cum sunt ele articulate și scrise astăzi de artiștii din România, unii dintre ei aflați la începutul carierei, alții parcurgând deja etape importante în definirea propriilor direcții și practici artistice.

Interesul acestor expoziții este de a investiga motivațiile și tipul de gândire vizuală care se configurează în cadrele unor realități contradictorii care adeseori stau sub semnul precarității, al conflictului, al fricii, dar care dezvoltă deopotrivă noi orientări către solidaritate, angajament civic și noi eforturi de redefinire a proiectului modernității. Cum răspund artiștii astăzi acestor provocări, ce-i legitimează în demersul lor și ce tip de teritoriu autonom își creionează?

Primul episod stă sub semnul unei așa-numite „nostalgii progresive” marcate de o întoarcere la forma geometrică, evocând premisele unui nou tip de abstracție de natură serialistă generată nu de căutări de natură logică, așa cum ne-am aștepta, ci de anumite deducții de natură socială. De altfel, propunerile de față sunt cuplate în mod direct la peisajul cotidian, la experiențe individuale și la procese ce țin de psihologia colectivă. Elementele primare (linia, punctul, cercul, pătratul) implicate în procesul de construcție/deconstrucție formulează de data asta un câmp al cercetării care nu marginalizează o anume latură senzorială și terapeutică a asocierilor dintre diferitele volume, culori, structuri, materialități. De altfel, culoarea joacă un rol important în delimitarea geometriilor, la fel și ritmul lor optic și, nu în ultimul rând, transpunerea lor cu ajutorul unor materiale mai puțin utilizate sau care sunt specifice unor procese tehnologice de natură industrială. Multe dintre lucrările incluse în expoziție, deși definite de caracterul lor minimalist, abstract, tind să capete statutul unor obiecte relaționale, eliberând obiectul artistic de inerția formalismului.

Vladiana Ghiulvessi (1994, Baia Mare) are licență în etnologie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și studii universitare de master, specializarea Pictură, la Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. Trăiește și lucrează în Baia Mare.

Iuliana Grădinaru (1998, Bârlad) a absolvit secția Sculptură la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, unde este în prezent studentă la master, specialitatea Sculptură. Trăiește și lucrează în Iași.

Alexandra Satmari (1997, Arad) a absolvit atât licența, cât și masterul, la Facultatea de Arte și Design, departamentul Sculptură, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Trăiește și lucrează în Timișoara și Arad.

Virginia Toma (1983, București) a absolvit secția ceramică din cadrul Facultății de Arte Decorative și Design, Universitatea Națională de Arte din București. Co-fondează spațiul independent Cabinet 44 în București. Trăiește și lucrează în București.

„Ceea ce contează pentru noi (astăzi)” este parte a platformei Basic Projects, o propunere avansată de Andrei Jecza și Alina Șerban.