Gheorghe Iliescu-Călinești la aniversare 50 ani (UAP), împreună cu criticul și istoricul de artă Ion Frunzetti (stânga) și arhitectul și scenograful Paul Bartnovschi (centru), Foto courtesy Gheorghe Iliescu-Călinești