Nadina Pascariu Gallery vă invită vara aceasta la CALEIDOSCOP, o expoziție în continuă transformare, cu lucrări din colecția galeriei.

Este o colecție de artă plastică care se înnoiește constant, alcătuită preponderent din picturile și desenele Nadinei Pascariu. Include de asemenea opere semnate de Otilia Măndescu Canavra, Elena Gheorghe și Devis Grebu. Prezentarea lor în spațiul expozițional restrâns impune variate permutări și rezolvări compoziționale.

„Pictura Nadinei Pascariu se distinge prin rafinament şi discreţie, calităţi determinate deopotrivă de un simţ special al culorii şi de voinţa artistică, prin alegerile făcute. O paletă cromatică extinsă, ingenuitate a liniilor, organizare minuţioasă a compoziţiilor. Respingerea subiectului eliberează imaginile propuse de timp şi, până la un anumit punct, de conjunctural.

Ceea ce contează cu adevărat este reprezentarea, nu corespondentul său real. Astfel, personajele şi obiectele înfăţişate de Nadina au o viaţă aparte, distinctă de cea a modelelor ori surselor de inspiraţie care stau la baza lor. Pânzele sale ridică mai degrabă întrebări legate de pictură decât de iconografie. Naturile statice însele, în particular imortelele ce apar în mod recurent în lucrări, sunt semne vizuale pure, nu simboluri ale trecerii, devenirii, uitării, vanităţii sau morţii. Autoportretele, ca şi portretele, ne arată mai degrabă în ce stare s-a aflat pictoriţa când le-a realizat decât ce se află în spatele chipurilor ce pozează sau care au fost ipostaziate ca personaje.

Artista, care se raportează în bună măsură la pictura românească interbelică, nu uită să pună ghilimelele postmoderne de rigoare celor văzute şi nevăzute din compoziţiile sale. Între tradiţie şi modernitate apar o serie de relaţii biunivoce prin care eventualele dihotomii sunt suprimate. Ceea ce rezultă este o pictură suculentă, concisă, magnetică, sistematică şi totuşi neîncorsetată de vreun corpus morfologic. Libertate deplină şi un adevăr subiectiv al artei: aceasta ar fi marca stiliscă a Nadinei.”Mihai Plămădeală, iunie 2014

Vă așteptăm așadar vara aceasta la o contemplare a formelor frumoase („kaleidoscope”), cu rugămintea de a ne contacta anterior, telefonic sau prin e-mail.

Nadina Pascariu Gallery

Str. Braziliei 1-3, sc. B, ap.6, Sector 1, Bucureşti

www.picturanadina.ro

Vizitele se fac cu programare:

(+4) 0758 074 740