Sculptorul Paul Vasilescu la Institutul Italian de Cultură București 1985, foto Gheorghe Iliescu-Călinești