Uniunea Artiștilor Plastici din Polonia Filiala din Cracovia împreună cu Institutul Cultural Român din Varșovia vă invită la expoziția “Jubiliară 50/30 de ani” semnată de Serge Vasilendiuc.

Deschiderea oficială a expoziției va avea loc vineri, 25 martie, orele 18:00 la sediul Galeriei UAPP “Pryzmat”, str. Łobzowska nr. 3 din Cracovia.

Expoziția va fi deschisă în perioada 23 martie – 7 aprilie 2022.

Jubiliare 50/30!

Picturile lui Serge Vasilendiuc mă duc cu gândul la ferestre larg deschise spre lume, prin care artistul își dezvăluie cotloanele sufletului și rațiunii, dorințele și visările, emoțiile și senzațiile.

Timp de 30 de ani de activitate artistică intensivă, rătăcim printre meandrele preocupărilor sale metafizice și filozofice, ghidați de misterioasa metaforă a mesajului, a tot ceea ce îl tulbură, în care vede sensul creației și ceea ce consideră că merită consemnat în jurnalul artistic al vieții.

Vasilendiuc posedă un limbaj al imagisticii strict conturat, iar din mijloacele infinite ale elementelor sale și abilităților vaste, construiește consecvent noi viziuni picturale, ce sunt rezultatul unor stimuli externi, observații atente și căutări permanente, filtrate de experiențe dobândite anterior și cunoștințe aprofundate în mod constant.

Este precum un călător și explorator etern, de al cărui ochi ager și minte ascuțită nu poate fi ascuns nimic. Sensibilitatea înnăscută îl face să se concentreze asupra fiecărui detaliu interesant, analiza căruia în profunzime duce la o abordare sintetică a problemei și o redă sub forma unei serii de picturi ce reflectă esența lucrurilor prin utilizarea scurtăturilor mentale elaborate, transpuse în limbajul formelor, petelor de culoare, semnelor ori simbolurilor.

În creația sa Serge Vasilendiuc atinge diverse subiecte – de la peisaje citadine sau rustice, prin fragmente de natură, până la abstractizare pură, construită din forme simple, geometrice. Indiferent care ar fi motivul principal al lucrărilor, gama picturală și așezarea compozițională abordată de către artist, îmi amintesc de nevoia constantă de a admira frumusețea și diversitatea lumii și a realității înconjurătoare. Lucrările lui par a fi expresia afirmării vieții, deși autorul nu este străin de conștientizarea profundă a greutăților, a efemerității inevitabile, cum și a tuturor complexităților problemelor existențiale. Poate că prezintă deopotrivă, aspirația artistului spre perfecțiunea imposibilă a acestei lumi ca alternativă terapeutică la sumbra, imprevizibila și imperceptibila ei esență…

Deși niciodată nu apare chipul fizic al omului în tablouri, există impresia că acesta este mereu prezent, încât urmărim opera în compania sa și cu ochii acestuia. Aceste lucruri se datorează sincerității, sugestiei mesajului și puterii de exprimare, în pofida faptului utilizării mereu de către artist a mijloacelor de exprimare delicate, subtile, chiar elegante și echilibrate.

Prin așezări geometrice de compoziție, picturile capătă o semnificație intelectuală distinctă, iar întrepătrunderea diferitelor forme creează o puternică iluzie de spațiu și mișcare, dându-le o dimensiune abstractă de atemporalitate și puteri vizionare.

Expoziția desfășurată în luna martie 2022 la Galeria Pryzmat reprezintă efortul jubiliar al artistului cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere și trei decenii de activitate creativă. Fie ca toate luncile și motivele vegetale prezente în picturile sale să devină un covor de flori pentru jubileu, peste care va păși cu bucurie și fericire în sigura și însorita casă-atelier, unde va putea în continuare să-și urmeze marea pasiune, care este cultivarea artei în sensul cel mai larg al acestui cuvânt!!!

Joanna Warchoł, Președinte UAPP Cracovia