Imagining Futures.

Urban Comics from ArtiViStory Collective

Muzeul de Artă Cluj-Napoca

11-27 martie 2022

Finisaj: 25 martie 2022, ora 17.00

Program de vizitare: miercuri – duminică, 10.00 – 17.00

Intrare liberă

Informații suplimentare: +40 264 596 952, www.macluj.ro

#ImaginingFutures #ArtiViStoryCollective

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție de cultură, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează în perioada 11-27 martie 2022 expoziția Imagining Futures. Urban Comics from ArtiViStory Collective în parteneriat cu Asociația UniversitArt a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și SDG Collab, cu sprijinul Fondation Botnar. Expoziția va putea fi vizitată gratuit, pe întreaga sa durată și va fi însoțită, în perioada 21 – 25 martie 2022 de un program de evenimente colaterale. Finisajul expoziției va avea loc vineri, 25 martie 2022, la ora 17.00.

Expoziția explorează viitorul urban și dezvăluie procesul de formare al Colectivului ArtiVistory (Artistic Visual Storytelling), un grup de tineri artiști de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, din cadrul programului de masterat Bandă desenată și desen animat care, din 2020 până în 2022, sub coordonarea conf. dr. Alice Iliescu, s-au angajat într-o călătorie de cercetare vizuală inedită: Melinda Ureczki Lázár, Lucian Barbu, Evelina-Maria Grigorean, Teodora Predescu, Horațiu Coman, Ștefan Sebastian, Erdély Bálint, Zsófia Bernát, Oliviana Fudulache, Alexandru Papa, Diana Florescu, Dariana Ilie, Carla Oros.

Colectivul artistic a apărut în timpul proiectării inițiativei OurCluj, o abordare nouă a inovării urbane sub forma unui laborator al vieții urbane axat pe valori. În contextul unei societăți în curs de democratizare, OurCluj urmărește să avanseze poziția Clujului într-o economie globală a inovării, cultivând în același timp două valori principale care susțin democratizarea: încrederea și grija. În acest context, ca parte integrantă a proiectului de cercetare socială (in)VISIBLE, artiștii au creat un spațiu pentru activarea imaginației civice, care poate servi la coagularea intereselor comune ale comunității.

Curatoriată de conf. dr. Alice Iliescu, conf. dr. Anamaria Tomiuc și dr. Daniel Popescu (Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca), comisariată de Alexandra Sârbu (Muzeul de Artă din Cluj-Napoca), prin colaborarea cu Barbara Bulc și membrii OurCluj expoziția este organizată în jurul unei serii de teme explorate în narațiuni vizuale și își propune să atragă privitorul într-un proces de reflecție asupra diferitelor moduri de a percepe societatea din jur. Înțelegerea problemelor sociale, rememorarea trecutului, explorarea ecosistemului, necesitatea schimbării și imaginarea viitorului sunt problematicile invizibile lansate spre dezbatere prin intermediul laboratorului creativ al ArtiViStory Collective. Pe parcursul traseului expozițional, privitorul este invitat să răspundă la o serie de întrebări precum – Care este rolul artei în comunitate? Cum percepem lumea din jur? Ce povestiri sunt spuse din trecut? Cum ne imaginăm viitorul? Cum construim comunități incluzive? Cum pot tinerii să se implice? Cum ar fi dacă am situa conceptul de bunăstare și nu creșterea economică în centrul preocupărilor de dezvoltare a comunității?

Prin documentări vizuale, benzi desenate, animații, ilustrații secvențiale și alte mijloace de expresie artistică, expoziția oferă o privire asupra acestui laborator creativ și redă arta secvențială nu doar ca un instrument de reprezentare, ci ca un catalizator pentru activarea imaginației colective. Printr-o mare varietate a formulelor de exploatare a potențialului imaginarului grafic, prin multiple sisteme de construcție în cadre secvențiale în care imaginea și textul construiesc narațiuni artistice vizuale specifice mediului benzii desenate documentare, lucrările artiștilor din ArtiViStory Collective investighează în maniere subiective imaginarul urban și identitatea socială și accentuează rolul pe care benzile desenate și arta secvențială l-ar putea dobândi în colaborarea cu diferite colective de cercetare a practicilor de dezvoltare urbană și a proceselor de inovare socială. 

Asociația UniversitArt este o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică și independentă, de interes public înființată în 2017 în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, cu scopul reprezentării intereselor comunității acesteia, a promovării membrilor acesteia pe plan local, național și internațional și sprijinirea universității în îndeplinirea misiunii sale culturale prin organizarea de manifestări artistice și științifice (proiecte de cercetare, proiecte artistice, expoziții, conferințe, ateliere creative).  În cadrul proiectului mai sus menționat, coordonat de Daniel Popescu, Asociația UniversitArt în parteneriat cu Barbara Bulc (SDG Collab) și Eric Gordon (Make Civic și MIT) a contribuit la realizarea studiului de cercetare aprofundată a OurCluj intitulat Activating Values in Urban Transitions – a novel approach to urban innovation (Activarea valorilor în tranzițiile urbane – o abordare nouă a inovării urbane), susținut de Fundația Botnar, care va fi lansat în primăvara anului 2022.

SDG CoLab este un laborator de colaborare non-profit axat pe proiectarea și cercetarea structurilor sociale alternative pentru bunăstarea oamenilor și a planetei. Cu sediul în Geneva, Elveția, a fost fondat de Barbara Bulc ca răspuns la o nevoie tot mai mare de schimbare a sistemelor, pentru a ne reimagina valorile și relațiile sociale, punând accent pe grija față de societate și de sistemele naturale în ansamblu.

Engagement Lab de la Emerson College este un laborator de învățare și cercetare colaborativă despre cultura digitală și democrație, cu sediul în Boston, SUA. Acesta sprijină comunitatea academică și studenții în dezvoltarea unor practici de predare și cercetare noi, cu un impact social demonstrabil și durabil.

Fundația Botnar este o fundație filantropică elvețiană care depune eforturi pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea tinerilor care trăiesc în orașele din întreaga lume. Miilitând pentru includerea vocilor tinerilor și pentru utilizarea echitabilă a inteligenței artificiale și a tehnologiei digitale, fundația investește și sprijină programe și cercetări inovatoare și reunește actori din diferite sectoare pentru a crea dialog și parteneriate. În Cluj-Napoca, Fundația Botnar sprijină OurCluj, o inițiativă de inovare urbană pe 10 ani, care constă în prezent într-o rețea de douăsprezece proiecte de inovare socială interconectate, care lucrează împreună cu administrația locală, societatea civilă, sectorul privat și mediul academic pentru a asigura bunăstarea tinerilor din oraș. OurCluj face parte din inițiativa globală OurCity în mai multe orașe din întreaga lume.

Finanțator: Fondation Botnar 

Parteneri: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, SDG Colab, Engagement Lab, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Grupul PONT, Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Centrul Cultural Clujean (CCC).

Publicație: 

Activating Values in Urban Transitions – a novel approach to urban innovation in Romania, primăvara 2022 (Written by Eric Gordon, Barbara Bulc, Tomás Guarna, Tijana Zderic,Bianca Ștefania Băluță, Nadina Pantea; Artworks by: ArtiVIStory Collective; Curated by Alice Iliescu, Daniel Popescu, Anamaria Tomiuc)