Familia artiștilor Spiru, Simona, Andrei si Matei Chintila, Foto courtesy Sabina Ivașcu