Memoria

„Memoria” – Galeriile Karo, Bacău, 18 decembrie 2021-1 martie 2021, curator Constantin Ţînteanu

Intenţia realizării unui studiu stratigrafic al atelierului pictorului Mihai Sârbulescu, adevărat demers arheologic într-un anumit sens, datorită factorilor obiectivi, dincolo de puterea de înţelegere, nu a mai căpătat finalizarea dorită. Prelevarea unor eşantioane consistente din arhiva artistului, înainte ca întreg conţinutul socotit parazitar să fie sanitizat şi expediat la gunoi, a oferit posibilitatea unei reconstituiri, chiar dacă parţială, aproximativă şi cu totul subiectivă, a epocii de glorie a unei mişcări artistice constituită din învelişuri concentrice, având la centru pe teoreticianul, pictorul şi mentorul Paul Gherasim. Socotit „Primus inter pares”, cofondatorul grupului Prolog este înconjurat de cei care au răspuns chemării sale, pentru a da naştere unei sincere aduceri împreună, aflată sub semnul prieteniei, smereniei şi aplecării asupra lucrurilor simple la prima vedere, de fapt profunde în esenţa lor.. Cărarea ocolitoare şi de multe ori anevoioasă, dar plină de învăţăminte, cercetarea stăruitoare a exteriorului pentru aflarea adevărului ascuns în interiorul fiecăruia, întoarcerea la natură ca simpli ucenici care au luat totul de la capăt, dragostea pentru pictură, toate acestea au constituit liantul unei camaraderii de nezdruncinat. Constantin Flondor, Horea Paştina, Mihai Sârbulescu, Christian Paraschiv, Ion Grigorescu, Matei Lăzărescu, Valentin Scărlătescu se regăsesc într-o formă sau alta în majoritatea documentelor recuperate, fie ele scrisori, fotografii, însemnări sau proiecte, fie articole din reviste şi ziare, afişe, pliante, cataloage. Un loc aparte îl ocupă cei apropiaţi care chiar dacă nu au făcut parte propriu-zis din grupare, au activat pe diverse paliere în mod constant, la multe dintre proiectele mai mari sau mai mici. Afane Teodoreanu, Florin Niculiu, Horia Bernea, Vasile Varga, Ștefan Sevastre, Mihai Horea, Simion Crăciun, Gheorghe Berindei, Sorin Dumitrescu, Ioana Bătrânu, Mircea Tohătan, sunt doar câţiva dintre aceştia. Un accent trebuie pus pe rolul jucat de Galeria Catacomba şi Galeria 28, mai nou Galeria Romană,  acestea au funcţionat ca adevărate scene de pe care artiştii amintiţi s-au prezentat lumii, atât individual  cât şi colectiv. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, merită menţionaţi artiştii din generaţiile mai tinere care s-au achitat strălucit de sarcina continuării, ducerii mai departe a spiritului prologist. Artişti de sine stătători, cu un profil bine definit, formaţi la şcoala maeştrilor amintiţi sau doar atraşi de aceştia, nu au fost cu nimic mai prejos când au expus pe aceleaşi simeze. Vom aminti aici pe Bogdan Vlăduţă, Cristian Diţoiu, Marin Mihai Horea, Andrei Rosetti, pictorii din grupul Noima . Cu menţiuni sporadice sau de o mai mare frecvenţă, s-au evidenţiat în arhiva cercetată numeroase alte personalităţi, cum ar fi: Teodor Rusu, Ioan Alexandru, Petre Ţuţea, Octav Grigorescu, Ștefan Luchian, Vasile Gorduz, Aurel Cojan, Daniel Turcea, Virgil Almăşanu, Joseph Kosuth, Sorin Costina, Coriolan Babeţi, Andrei Pleşu, Ioan Iacob, Mircea Roman şi alţii. În expoziţia „Memoria” de la Galeriile Karo, alături de fotografiile din anii studenţiei lui Paul Gherasim stau graficele lui Mihai Horea, desene de Ion Grigorescu şi Constantin Flondor, scrisori semnate Horea Paştina, Vasile Varga, uleiuri de Christian Paraschiv, Mihai Sârbulescu, Bogdan Vlăduţă, acuarele, colaje, asamblaje, xilogravuri, sculpturi.

 Expun: Paul Gherasim, Matei Lăzărescu, Mihai Horea, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Christian Paraschiv, Horea Paştina, Mihai Sârbulescu, Bogdan Vlăduţă, Constantin Ţînteanu.

 

fotografii Constantin Țînteanu