Galeria de artă “Ion Neagoe” a Casei Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași anunță deschiderea expoziției de pictură “Conceptual pattern, semnată de artistul ieșean Lucian Țicău.

Evenimentul va fi vernisat miercuri, 8 decembrie 2021,  la ora 18.00,  de către d-na critic de artă, dr. Mirela Ștefănescu.

„Titlul expoziţiei nu a fost niciodată premeditat. Conjunctura evenimentelor a făcut ca intuiţia şi coincidenţa să reunească un conţinut plauzibil oricărei interpretări sinonime introspecţiei. Rutina, modelul, sau şablonul, repetiţia ori stilizarea nu se configurează însă în compoziţii pur decorative, aşa cum ar fi de aşteptat. 

Compoziţiile prezente pe simezele acestei galerii, deşi pornesc de la o temă impusă, sunt creaţii spontane, fără schiţe prealabile, evoluând pas cu pas către forma finală, singura cenzură fiind criteriile teoretice studiate la disciplinele din cadrul facultăţii de artă. În acest experiment plastic cromatica generoasă, multitudinea de stiluri, tehnici şi structuri plastice implicate conferă provocarea unei diversități interpretative nelimitate.

Asocierea cu paradigma expusă de Mircea Eliade, în lucrarea sa  Încercarea labirintului, este iminentă, dacă vizualizăm spaţiul expoziţional ca pe acea zonă de impact între cele două lumi sugerate, în care contrariile coexistă simultan. Arta este guvernată de contrarii, care nu se anulează reciproc, ci dimpotrivă, se comportă ca pseudo-conflicte generatoare de conţinut.

Cea de a doua analogie are în vedere călătoria iniţiatică în interiorul nepătruns, oscilând între tendinţa de instalare a omului în propriul său centru, acel paradis pierdut, sau regăsirea în sine şi dorinţa de evadare, de eliberare de orice constrângeri, care ne îndepărtează de acest mijloc. Simbol al liberului arbitru, în care toţi suntem în conflict ascuns cu inconştientul, travaliul artistic poate fi metaforic comparat cu permanenta căutare a sinelui, preocupat în acelaşi timp de lizibilitatea mesajului către exterior şi de sugerarea unor sinergii emoţionale. Libertatea totală a artistului este ponderată de impactul iminent al feedback-ului, însă nu este pe deplin condiţionată de acesta. Arta reclamă o permanentă iniţiere, atât a creatorului, cât şi a publicului, gradul de accesibilitate fiind în relaţie directă cu educaţia şi erudiţia ambelor părți.

„Conceptual pattern se dorește a fi o replică simbolică la tendințele generării unor tipare ideatice, prin provocarea spectacolului la  multiple posibile interpretări, dincolo de zona analogiei cu realitatea.” (Lucian Țicău) 

Expoziţia va fi deschisă până la data de 1 februarie 2022 şi poate fi  vizitată zilnic, de luni până vineri, între orele 9.30 şi 15.00.

Intrarea liberă! Vă aşteptam cu drag!

Coordonator de eveniment, profesor Carmen Sîrbu