Muzeul Municipiului București invită publicul să viziteze, începând cu data de 8 decembrie 2021, la Palatul Suțu (Bdul Ion C. Brătianu, nr 2), expoziția „Monumentele României Mari”, care propune publicului o excursie prin Bucureștiul interbelic, atunci când au fost ridicate monumente și statui care să păstreze memoria celor care s-au jertfit în Marele Război pentru atingerea idealului național. După încheierea războiului, pe hărțile marilor orașe a apărut un nou tip de monument: „monumentul comemorativ”, care a luat locul celor ce aminteau de oameni de seamă ori celebrau evenimente, aducându-i astfel în prim plan pe cei mulți și necunoscuți care au pierit. Este nevoie de cunoașterea simbolisticii acestor monumente la nivelul publicului bucureștean și readucerea în prim plan a unor monumente dispărute din spațiul public.

„Complexitatea acestui demers este dată de existența monumentelor în diferite locuri, așa cum sunt cele din piețe și artere, cele din cimitire, instituții cât și monumentele ridicate de comunități locale, cum este cazul localităților limitrofe care în prezent sunt incluse în oraș. În Capitala României Mari au fost ridicate monumente care să aducă aminte de jertfa întru realizarea idealului național: unirea tuturor românilor între granițele unei singure țări. Astfel că, începând din anul 1922, pe harta Bucureştilor au apărut Mormântul ostașului necunoscut și Arcul de Triumf. Celor două monumente le vor urma altele – dedicate medicilor militari, ale militarilor din arma geniului, infanteriștilor, ceferiștilor, aviatorilor, vânătorilor de munte, ale comunităților locale sau etnice – cât și cele ridicate în cimitirele în care își dorm somnul de veci cei căzuți pe câmpul de luptă aflați de ambele părți ale baricadelor.

Monumentele comemorative ale Primului Război Mondial scot în evidență numărul nemaiîntâlnit al celor care au pierit în timpul ostilităților. Vor putea fi văzute în expoziție și alte monumente dispărute astăzi, așa cum sunt cele ale Eroilor Corpului Didactic sau al Infanteriei, ambele demontate în vederea reamplasării atunci când se căuta amplasamentul Monumentului Regelui Ferdinand I în zona Pieței Victoriei, pentru ca, în final, astăzi nici acesta din urmă să nu mai existe, fiind demolat de către regimul comunist la preluarea totală a puterii. Expoziția are în centru proiectul Monumentului Unirii Principatelor (1909) al lui Dimitrie Paciurea, care este primul pas în realizarea Marii Unirii, şi este completată de o componentă din domeniul faleristicii. Vor putea fi văzute, de asemenea, și monumente ale comunităților etnice, precum cea evreiască sau armeană, ai căror membri au participat la război, jertfindu-se pe câmpul de luptă pentru realizarea idealului național al patriei adoptive. O altă categorie este cea a monumentelor soldaților străini care au pierit pe câmpul de luptă”, a declarat dr. Cezar Petre Buiumaci, muzeograf, curator al expoziției.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 8 decembrie 2021 – 27 martie 2022.

———-

Legenda foto: Monumentul Infanteriei, realizat de sculptorul Ion Jalea, a fost inaugurat în anul 1936 în primul rond de pe Șoseaua Kiseleff. Pentru a crea perspectiva Monumentului Regelui Ferdinand I Întregitorul, amplasat în partea opusă a rondului, Monumentul Infanteriei a fost demontat în vederea reamplasării, fapt care însă nu s-a mai petrecut. În prezent, pe vechiul amplasament se găsește, din anul 2000, un nou Monument al Infanteriei, realizat de sculptorul Ioan Bolborea.