Simpozionul de Artă Contemporană de la Colonia Pictorilor din Baia Mare cuprinde în acest an tabăra de pictură și tabăra de sculptura în andezit. Vă invităm vineri, 19 noiembrie ora 16 la Colonia Pictorilor pentru a viziona împreună lucrările de sculptură în andezit și la ora 17 la Galeria de Artă UAP Baia Mare pentru a vernisa expoziția de pictură și sculptură a artiștilor participanți la simpozion.
« Culoarea și eu însumi nu suntem decât unul. Eu sunt pictor. »
Culoarea, a cărei ordine ne ilustrează și « oglinda timpului său » , atât în registrul practic cât și în cel conceptual, ne oferă o dimensiune abstractă asupra a tot ceea ce ne înconjoară, conferind astfel imaginilor pe care le ilustrează calitatea atemporală și universală.
Pe parcursul istoriei umanității, culoarea a fost definită în maniere distincte, în funcție de perioada în care s-a situat, dar și în funcție de percepția celui care a descris-o, fie ca fenomen fizic, contribuind astfel la descoperirile importante care au făcut să evolueze știința, fie ca o percepție pur emoțională atunci când vorbim de poeți și partea scrisă despre culoare care a oferit metafora ce ilustra în cuvinte un vizual existent sau imaginar și nu în ultimul rând relevația pictorilor în dialogul direct cu pânza și cu materia culorii.
S-au născut astfel nenumărate teorii ale culorii, interpretări legate de dimensiunea culturală asupra percepției vizuale și spirituale a culorilor, până la o versiune recentă care pune în lumină sublimarea influenței optice și fizice a amestecului cromatic, făcând pasajul între culoarea-lumină și culoarea-materie, completând abisul dintre științe și arte . Această transformare și transpunere a ideii și a gândului colorat, sau a realității vii în materia abstractă a culorilor așternute într-o caligrafie atât de personală și de specifică fiecărui artist în parte, face obiectul acestui album care reunește creațiile artiștilor invitați în simpozionul de artă contemporană de la Colonia Pictorilor.
Cromatica și paleta fiecărui pictor și a fiecărei lucrări este oglinda artistului care a creat acea ordine cromatică interioară, ele reflectând astfel stilul și personalitatea artistului. Zamfira BÂRZU, Teodor BUZU, Dorothea FLEISS, KOVACS Bertalan, Ioan Angel NEGREAN, Dorel PETREHUȘ, Simion ZAMȘA, Yuriy SHELEVYSKYY și Borys KUZMA reprezintă artiștii a căror scriere cromatică sunteți invitați să o descoperiți în expoziția de la Galeria de Artă UAP din Baia Mare.
Sculptură
Prezența lucrărilor de artă în spațiile publice, cu precădere sculptura, care, a fost de cele mai multe ori relaționată cu arhitectura făcând parte din același limbaj vizual al 3D-ului, chiar și atunci când vorbim despre relief sub diversele sale forme, a dus la formarea și re-formatarea limbajului estetic în funcție de epocile pe care le-a însoțit și le-a ilustrat. De cele mai multe ori trecem obișnuiți de cotidianul prezenței lor în spațiile publice, piețe, parcuri, grădini, fântâni, străzi, care prin trăirea lor de zi cu zi evocă timpuri trecute, personalități, fapte istorice, civice, culturale, comemorări. Ele fac parte deja din traiectoria noastră estetică zilnică, fără să mai ridicăm privirea, fără să mai devenim curioși, decât atunci când se întâmplă o schimbare, atunci când ele sunt vandalizate, strămutate, sau distruse.
Problematizarea sensului lor istoric, a conținutului lor, a devenit azi o preocupare civică, a provocat chiar mișcări sociale, iar acest fapt ne arată importanța relaționării lucrării de artă cu spațiul public. Poate societatea actuală își dorește o golire de conținut și să rămână doar partea estetică și estetizantă a obiectului de artă, poate că trecutul devine îngrijorător de apăsător și prin încercarea de negare sau chiar anulare se dorește o reformulare a prezentului.
Simpozionul de Sculptură în Piatră derulat în acest an la Colonia Pictorilor reunește trei artiști sculptori, BALANYI Zoltan din Ungaria, Maxim DUMITRAȘ și Marcel STANCIU din România. Cele trei sculpturi în piatră au avut același « start », piatră din carieră, o formă naturală, dar totuși brută. Cu toate acestea, diversitatea de expresie și personalitatea plastică a fiecărui artist în parte se reflectă în ilustrarea ideii de deal în cămașă, somnul și perna care iese dintr-o formă bine definită, ca o constrângere până la asamblarea elementelor naturale ale pietrei în sine. Amplasarea lucrărilor în grădina Coloniei Pictorilor ne ajută să percepem și să transformăm spațiul deschis în spațiu expozițional în care s-au format și s-au creat aceste sculpturi. Re-înserarea lor în natură și relaționarea cu spațiul construit reprezintă noi provocări atât pentru artiști cât și pentru public, contribuind totodată la crearea unui spațiu propriu expozițiilor în plein-air, lăsând lucrările să trăiască în complicitate cu viața Coloniei Pictorilor.
Sursa – Colonia Pictorilor Baia Mare – Maxim Dumitraș
SAC – Simpozionul de Artă Contemporană – sculptură
21 octombrie – 20 noiembrie 2021
Maxim DUMITRAȘ-RO (Maxim Dumitras)
Marcel STANCIU-RO
BALANYI Zoltán-HU (Zozó Balanyi)
Video – Anamaria STANCIU (Stanciu Anamaria)
Colonia Pictorilor Baia Mare, str. Victoriei, nr.21