Atena Elena SIMIONESCU

27 octombrie – 28 noiembrie 2021

Expoziția „TRANSFIGURĂRI – expresii grafice” a artistei Atena Elena SIMIONESCU, curator Lăcrămioara STRATULAT, se deschide azi,
27 octombrie 2021, la Muzeul de Artă Constanța, urmând a fi prezentată ulterior și la Palatul Culturii din Iași.
„Cu o vechime de peste trei decenii în învățământul superior de artă, profesor universitar, rector, fondatoarea celei mai importante Bienale Internaționale de Gravură din estul României (BIGC), organizată în parteneriat cu Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, Atena Elena Simionescu este acel artist care înțelege gravura asemenea unui mod de viață, de o extraordinară ținută și rafinament, matricea în fapt a artei așa cum o vedem astăzi.
Există vocații artistice de o nestăvilită vigoare, cum este cea pentru gravură a Atenei Simionescu, manifestată pe parcursul a peste patru decenii cu aceeași dăruire față de scopul artei, vocație relevată și discutată de către literatura de artă românească și internațională, premiată pe plan național și internațional prin distincții și premii de o mare importantă pentru mediul artistic contemporan.
În expoziția „TRANSFIGURĂRI – expresii grafice”, ce reunește peste 40 de lucrări, multe din ele inedite, Atena Simionescu imprimă marca personalității sale artistice de o rară noblețe sufletească, prin serii de desene care transfigurează figura umană; expresia grafică urmează trasee dramatice sau ludice dacă ne gândim la concept, pe de altă parte observăm și o mare disponibilitate tehnică în reprezentare. În aceeași notă seriile tematice rezolvate în tehnicile gravurii tradiționale și moderne, dintre care putem aminti ciclul „Personaje” sau ciclul „Aripi- NU UITA SĂ ZBORI!” sau serii de metamorfozări ale elementelor naturii și nu numai, rețin atenția prin abordarea stilistică, prin reformularea proprietăților naturii creând iluzii și mesaje criptate în compozițiile sale.
Universul tehnicilor gravurii tradiționale este reconfigurat de artistă prin intervenții neconvenționale atât la nivelul construcției plăcii de gravură cât și la imprimare. Putem observa cu ușurință contrarea unei maniere personale de lucru în domeniul gravurii, înserarea culorii prin utilizarea plăcilor multiple, rezultatul obținut fiind extrem de personal creând de fapt identitatea grafică a artistei.
Lucrările expoziției „Transfigurări- expresii grafice”, transmit ataşamentul şi fidelitatea autoarei faţă de actul de creație, o atitudine şi, treptat, un veritabil imperativ moral, o exigenţă aproape mistică față de un destin închinat artei. ”
Lăcrămioara STRATULAT

Petru BEJAN
„Ontologia vegetalului” și grafica Atenei-Elena SIMIONESCU
Interesată să potențeze la maximum expresivitatea compozițiilor sale, Atena Simionescu exploatează cu pricepere posibilitățile nebănuite ale desenului, graficii și picturii, optând pentru formule mixte sau distincte, concretizate în structuri vizuale mono- sau pluricrome, xilogravuri, picto-gravuri, cărți-obiect… În aceste registre, artista are astfel ocazia de a-și transpune conceptele abstracte într-un dispozitiv material de multiplicare. Convertit la rigoarea materială a plăcii imprimante, prototipul se distribuie în numeroase forme asemănătoare. Poate de aceea, gravorul pare un mic demiurg; „amprentele” sale poartă urma vizibilă a intenţiei auctoriale.
În acest context, lucrările Atenei Simionescu pot fi citite ca vaste acumulări de semne. Unele par dispuse aleatoriu, fără criteriu; altele iau formă de scrisori ambiguizate, în care doar literele au rol indicial. Ele trimit spre un sens disimulat în ţesătura vegetală a imaginii, îndărătul liniilor de fugă pe care eşti invitat să le parcurgi cu privirea. „Ierbarele” Atenei Simionescu „arhivează” şi plante, dar şi amintiri. Memoria vegetală este fortificată de cea subiectivă, astfel încât fiecare poate fi ocazia unor replieri nostalgice. Siluetele florale sunt schiţate în culori contrastante sau complementare. Faţa şi reversul, pozitivul şi negativul aceleiaşi forme sunt vizibile în egală măsură. Pentru artistă, lumea este desfăşurată în manieră arborescentă. Plantele, cu tulpinele, frunzele şi florile lor, devin piese ale unui limbaj care poate fi descifrat. Dacă ne angajăm într-un atare demers, natura îşi pune „amprenta” asupra noastră, chiar fără să ne dăm seama.
Excelent articulate plastic, lucrările Atenei Simionescu evocă într-un fel „poveștile” formei și materiei, în asocierile lor inedite, mereu surprinzătoare. Ele sunt proba unui estetism rafinat, având ca țintă, pe de o parte, potențarea expresivității, pe de alta – altoiul curajos al suportului semnificant cu ideile ce se doresc articulate. Refuzând adeziunile conjuncturale și soluții facile, Atena Simionescu rămâne ceea ce este – un artist încrezător în virtuțile talentului și creativității, inerente și indispensabile artei de bună factură. Pe care le ilustrează, cu fiecare ocazie, în chip exemplar, fără cusur.

Accesul publicului la expoziție se va face în conformitate cu reglementările legislative în vigoare privind evoluția virusului SARS-CoV-2.