Kunsthalle Bega prezintă Cronicile viitorilor supereroi
curator: Anca Verona Mihuleț

Hyunjin Bek (Coreea de Sud) / Adriana Chiruta (România) / Baptiste Debombourg (Franța) /
Heecheon Kim (Coreea de Sud) / Fabio Lattanzi Antinori (UK) / Lawrence Lek (UK) /
Dalibor Martinis (Croația) / Adina Mocanu (România) / Maria Pop Timaru (România) /
Larisa Sitar (România) / Dimitar Solakov (Bulgaria) / Stardust Architects (România) 

02.10.2021 –  20.03.2022
Deschidere:
sâmbătă, 2 octombrie,
între 16 – 20

 

Expoziția Cronicile viitorilor supereroi are ca punct de plecare cartea inventatorului american Ray Kurzweil, Danielle: Chronicles of a Superheroine [Danielle: Cronicile unei supereroine], care urmărește eforturile unei tinere de a rezolva marile probleme globale cu ajutorul cunoașterii și tehnologiei. Scrisă dintr-o dublă perspectivă, cea a unui gânditor futurist și cea a unei femei în devenire, Danielle: Chronicles of a Superheroine este un manual care ne ajută să ne poziționăm în fața lucrurilor care vor veni și pentru care trebuie să fim pregătiți, de la migrație la încălzirea globală, de la diverse forme de competitivitate economică la transformarea emoțională și capacitatea de a împărți.

Pe tot parcursul vernisajului vor avea loc două intervenții performative: K-Meat Restaurant’s Restaurateur [Restauratorul restaurantului coreean], un performance durațional propus de Hyunjin Bek care reflectă procesul de pregătire a ultimelor sale roluri pentru televiziune, la limita dintre meditație, schimbarea identității și componenta salvatoare a localismului, și Being Nina [Fiind Nina], un performance imersiv în care Adina Mocanu își apropriază istoria Ninei Kulagina, o femeie cu abilități transcedentale care a activat la mijlocul secolului trecut în URSS, și pune în practică câteva dintre experimentele celebre ale Ninei. 

 

„Cei doisprezece artiști selectați pentru a intra în conversație cu Danielle pornesc de la interesul față de explorarea necunoscutului sau de la ideea de joc, urmărind extrapolarea unor experiențe personale în relație cu viitorul. Pozițiile prezentate în expoziție sunt rezultatul unor practici hibride, la limita dintre vizualitate, arhitectură, coregrafie, inginerie și performance. În egală măsură, expoziția conturează ideea unei meta-colectivități situate în afara distopiei globale, într-un punct în care se intersectează regiuni geografice (sud-estul Asiei și sud-estul Europei) și canale digitale, creând uneori haos, iar în alte împrejurări, o stabilitate pe cât de molipsitoare, pe atât de apăsătoare.

 

Cronicile viitorilor supereroi, un proiect conceput pe parcursul ultimilor doi ani, funcționează ca un aparat care își propune să analizeze funcția artei în relație cu o audiență tânără care este în căutare de răspunsuri la întrebări legate de trecerea timpului și îmbătrânire, viitorul planetei, relația cu paranormalul sau balansul dintre local și global. Programul de performance-uri și workshop-uri este concentrat pe relația dintre individ și comunitate, arhitectura spațiului de expoziție venind în sprijinul acestei formule de lucru”. Anca Verona Mihuleț

Anca Verona Mihuleț este istoric de artă și curator, activă la Seul (Coreea de Sud). Proiectele propuse de Anca Mihuleț sunt motivate de coordonatele istorice și sociale specifice, de cadrele instituționale în care au loc, dar și de colaborările artistice și curatoriale care de regulă se dezvoltă pe parcursul mai multor ani. Începând cu anul 2011, Anca Mihuleţ a fost interesată în chestionarea şi teoretizarea unor contexte curatoriale extinse, prin participarea în programele de burse şi rezidenţe de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Seul (KR), Seoul Art Space Geumcheon (KR), sesiunea Curatorial Intensive organizată de Independent Curators International New York şi Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (CN). Între 2006 şi 2013, împreună cu Liviana Dan, Anca Mihuleţ a curatoriat programul de expoziţii al Galeriei de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu. În 2013, a fost curatorul expoziţiei Centru de reflecţie pentru istorii suspendateO încercare, unul dintre cele două pavilioane naţionale din cadrul celei de-a 55-a ediţii a Bienalei de la Veneţia. În 2014, a organizat în colaborare cu S-AIR Sapporo şi Japan Foundation o rezidenţă artistică la Sibiu cu titlul Conditional Landscape, care a continuat la Sapporo în 2015, cu focus pe peisajul de iarnă. În 2015 şi 2016, alături de Patrick D. Flores, Mihuleţ a curatoriat expoziţia South by Southeast, itinerată la Osage Art Foundation în Hong Kong şi la Guangdong Times Museum în Guangzhou. Între 2015 şi 2017, Anca Mihuleţ, în colaborare cu Diana Marincu, a curatoriat Punctul alb şi cubul negru, un proiect expoziţional în şase părţi, desfăşurat la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti. În 2016, a pregătit o expoziţie dedicată dezvoltării artei româneşti la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, care a fost găzduită la Muzeul Jorge B. Vargas şi Centrul de Cercetare Filipiana din Manila. În 2016, Anca Mihuleţ a fost premiată de Asociația pentru Cultură și Teorie Igor Zabel din Ljubljana cu una dintre „Bursele Igor Zabel”. A fost unul dintre curatorii ediției din 2019 a Bienalei de la Singapore, cadru în care a cercetat cazuri de deplasare și naturalizare artistică, dar și moduri în care transmedialitatea poate influența percepția noastră asupra viitorului. În 2019, Kunsthalle Bega îi acordă primul premiu Bega Art Prize. Între 2020 și 2022, Mihuleț face parte din echipa curatorială a Festivalului de Artă și Tehnologie STRP, Eindhoven.

Co-finanțatori: Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, Administrația Fondului Cultural Național, Fund for Korean Art Abroad prin Korea Arts Management Service, Ordinul Arhitecților din România

 

Parteneri instituționali: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș, Universitatea de Arte Timișoara, Fundația Herczeg, PUNCH, Biblioteca Pavilion, Sfera Timișoarei, De-a Arhitectura, The Institute, SBS Foundation

 

Sponsori: BEGA, Egeria, PINTeam, Flexik Automation

 

Program cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara. Programul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara. Conținutul programului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.

 

Proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia AFCN. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

 

Parteneri media: Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads/SMARK, Renașterea Bănățeană, Agentia de Carte.ro, Bookhub.ro, Savantgarde, Ziarul Metropolis, Iscoada

Adina Mocanu, Being Nina, “2nd Chapter – The T-shirt, The Danube and The Guarding,” video still; multimedia installation, variable dimensions, 2019-2021. Courtesy of Adina Mocanu

Lawrence Lek, AIDOL, video still; HD video, stereo sound, 83 mins., 2019. Courtesy of Lawrence Lek and Sadie Coles HQ, London

Dimitar SOLAKOV, Let Humanity Tip Over. I Need Fewer Priorities [Lasă umanitatea să se răstoarne. Am nevoie de mai puține priorități], captură video; animație cu sunet, 2 min. 45 sec., 2021. Courtesy Dimitar Solakov

Fabio Lattanzi Antinori, Masters and Slaves. Google [Stăpâni și sclavi. Google], sculptură; LED, microcontrolere, aluminiu extrudat, piese electronice, date financiare, 175 cm x 13.5 cm x 60 cm, 2019. Courtesy Fabio Lattanzi Antinori

EN

Kunsthalle Bega presents

Chronicles of the Future Superheroes
curator: Anca Verona Mihuleț

Hyunjin Bek (Coreea de Sud) / Adriana Chiruta (România) / Baptiste Debombourg (Franța) /
Heecheon Kim (Coreea de Sud) / Fabio Lattanzi Antinori (UK) / Lawrence Lek (UK) /
Dalibor Martinis (Croația) / Adina Mocanu (România) / Maria Pop Timaru (România) /
Larisa Sitar (România) / Dimitar Solakov (Bulgaria) / Stardust Architects (România)

02.10.2021 –  20.03.2022
Opening:
Saturday, 2 October,
between 16 – 20

The exhibition Chronicles of the Future Superheroes is based on the book by the American inventor Ray Kurzweil, Danielle: Chronicles of a Superheroine, which follows the efforts of a young woman to solve the great global problems with the help of knowledge and technology. Written from a dual perspective, that of a futuristic thinker and that of a woman in the making, Danielle: Chronicles of a Superheroine is a textbook that helps us position ourselves in the face of things to come and for which we must be prepared, from migration to global warming, from various forms of economic competitiveness to emotional transformation and the ability to share.

Two performative interventions will take place throughout the opening: K-Meat Restaurant’s Restaurateur, a durational performance proposed by Hyunjin Bek that reflects the process of preparing his last roles for television, on the border between meditation, the change of identity and the saving component of localism, and Being Nina, an immersive performance in which Adina Mocanu approaches the story of Nina Kulagina, a woman with transcendental abilities who worked in the middle of the last century in the USSR, and re-enacts some of Nina’s famous experiments.

“The twelve artists selected to enter the conversation with Danielle start from the interest in exploring the unknown or from the idea of play(fulness), aiming to extrapolate personal experiences in relation to the future. The positions presented in the exhibition are the result of hybrid practices, at the border between visuality, architecture, choreography, engineering and performance. Equally, the exhibition outlines the idea of a meta-community located outside of global dystopia, at a point where geographical regions (Southeast Asia and Southeast Europe) and digital channels intersect, sometimes creating chaos and in other circumstances, a stability as contagious as it is oppressive.

The Chronicles of the Future Superheroes, a project conceived over the past two years, works as a device that aims to analyze the function of art in relation to a young audience that is looking for answers to questions about the passage of time and aging, the future of the planet, the relationship with the paranormal or the balance between local and global. The program of performances and workshops is focused on the relationship between the individual and the community, the architecture of the exhibition space coming to support this working formula”. Anca Verona Mihuleţ

Anca Verona Mihuleţ is a Romanian art historian and independent curator based in Seoul. The projects proposed by Anca Mihuleț are motivated by specific historic and social coordinates, by the institutional frameworks where they take place – museums, biennials, galleries, alternative spaces or mobile structures, such as residencies – but also by her artistic and curatorial collaborations that unfold over the course of several years. Starting with 2011, Mihuleţ has been interested in questioning and theorizing various curatorial contexts, by participating in several fellowships and residencies – at the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea or the Curatorial Intensive seminar held by Independent Curators International at the Ullens Art Center, Beijing. Between 2006 and 2013, together with Liviana Dan, Anca Mihuleţ curated the exhibition program of The Contemporary Art Gallery of the Brukenthal National Museum in Sibiu, Romania. In 2011, together with Apparatus 22 and Olivia Mihălţianu, she worked on the research project and exhibition Situated Knowledge. I Follow Rivers of Thoughts at the Romanian Institute for Culture and Humanist Research in Venice. In 2013, she was the curator of the exhibition Reflection Center for Suspended Histories. An Attempt, presented as one of the two Romanian Pavilions at the 55th edition of the Venice Biennale. In 2014, she organized, in collaboration with S-AIR Sapporo and Japan Foundation, an artistic residency in Romania under the title Conditional Landscape, that continued in Sapporo in 2015, with focus on winter landscape. In 2015 and 2016, together with Patrick D. Flores, Anca Mihuleţ curated the exhibition South by Southeast, which was presented at Osage Art Foundation in Hong Kong and The Guangdong Times Museum in Guangzhou. Between 2015 and 2017, Mihuleţ, in collaboration with Diana Marincu, curated The White Dot and The Black Cube, an exhibition project in six parts, presented at The National Museum of Contemporary Art in Bucharest. In 2016, she prepared an exhibition dedicated to the development of the Romanian art at the end of the 1980s and the beginning of the 1990s, which was presented at the Jorge B. Vargas Museum and Filipiniana Research Center in Manila. In 2016, Mihuleţ was awarded one of the ”Igor Zabel Grants”. She worked in the curatorial team of Singapore Biennale 2019, a context in which she researched cases of artistic displacement and naturalization, together with modes in which transmediality can influence our perception onto the future.  In 2019 she was awarded the first Bega Art Prize by Kunsthalle Bega. Between 2020 and 2022, Mihuleț is being part of the curatorial team of STRP, a festival of art and technology taking place in Eindhoven.

Co-funders: Timisoara City Hall and Timisoara Local Council through the Timisoara Project Center, National Cultural Fund Administration, Fund for Korean Art Abroad through Korea Arts Management Service, Romanian Order of Architects Institutional partners: Order of Architects of Romania – Timis County Branch, Timisoara University of Arts, Herczeg Foundation, PUNCH, Pavilion Library, Timisoara’ Sphere, De-a Arhitectura, The Institute, SBS FoundationSponsors: BEGA, Egeria, PINTeam, Flexik Automation Cultural program realized with the support of the Timisoara City Hall and the Timisoara Local Council. The cultural program does not necessarily represent the position of the Timisoara City Hall and the Timisoara Local Council. The content of the cultural program and how its results can be used are the sole responsibility of the authors and the beneficiary of the funding. Timisoara City Hall and Timisoara Local Council are not responsible for the content of the material and how it could be used. Project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN). The project does not necessarily represent the position of the AFCN. AFCN is not responsible for the content of the project or how the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding. Project funded by Fund for Korean Art Abroad 2021–22 (FKAA) – The Chronicles of the Future Superheroes Exhibition (Calina Foundation / Kunsthalle Bega, with Korean artists Heecheon Kim and Hyunjin Bek) received support from the FKAA 2021–2022. FKAA is a program created to promote contemporary visual art from Korea to the international public and to support exhibitions of Korean artists abroad. FKAA is sponsored by the Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism and is implemented by the Korean Art Management Service. Media partners: Revista ARTA, Zeppelin, igloo, Observator cultural, Modernism.ro, Propagarta, IQads / SMARK, Renasterea Banateana, AgentiadeCarte.ro, Bookhub.ro, Savantgarde, Ziarul Metropolis, Iscoada
Kunsthalle Bega

Marți – Sâmbătă: 12 – 18
Tuesday – Saturday: 12pm – 6pm

Circumvalațiunii 10
Timisoara 300254
Romania
kunsthallebega.ro