Andor Kőmives
ÎNTOARCEREA LA INOCENȚĂ
16 septembrie – 3 octombrie 2021

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează în parteneriat cu Asociația KAndor, în perioada 16 septembrie-3 octombrie 2021, expoziţia retrospectivă „Întoarcerea la inocență”, care valorifică creația artistului Andor Kőmives. Recunoscut deopotrivă prin calitatea sa de cadru didactic al Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca și prin contribuția sa exemplară la fenomenul artistic contemporan, Andor Kőmives a creat o operă vizionară, care nu încetează să impulsioneze noi demersuri de receptare și de valorificare expozițională.

Expoziția „Întoarcerea la inocență” se va deschide pentru vizitare începând din data de 16 septembrie, 2021.

Vernisajul va avea loc în data de 20 septembrie, 2021, începând cu ora 1800, când va avea loc și lansarea catalogului expozițional, în prezența familiei artistului, reprezentată prin doamna Șoimița Mirela Kőmives, domnul Loránd Emánuel Kőmives, alături de care vor participa și reprezentanții Asociației KAndor, creată special pentru promovarea operei artistului.

Expoziția „Întoarcerea la inocență”, curatoriată de dr. Ioana Savu Gruiță și de dr. Dan Breaz, își propune să aducă în atenția publicului lucrări de pictură, care provin din colecția familiei și se individualizează printr-o accentuată semnificație metafizică și existențială.

Andor Kőmives a fost un artist-călător, înclinat spre descoperire și recuperare, într-un demers aproape dantesc, introspectiv și retrospectiv, a unei lumi magice, a unui târâm ideal, transcendental, un Paradis personal care se afla dincolo de vizibilul imediat și care, în ultimă instanță, oferea promisiunea imortalității. Am pornit în acest discurs expozițional cu dorința de a identifica principalele coordonate ale acestui univers alternativ, magic și am căutat o formulă prin care să-i refacem cosmogeneza, să parcurgem împreună o parte din călătoria sa artistică, dar de data aceasta printr-o lectură în sens invers, începând cu lucrările de maturitate și, ca o întoarcere la inocență, până la primele sale încercări artistice.

Începând cu neoexpresionismul/ expresionismul abstract din anii ’80, continuând cu relecturări cubiste în anii ’90, cu onirismul din primii ani ai acestui secol și impresionând după anul 2005 cu inconfundabile glisaje real-onirice, dublate uneori de accente postconceptuale sau de performance-uri, constanta artei lui Andor Kőmives pare să fi fost, până în ultimii ani de activitate, o privire iscoditoare, ferm orientată de reveria lucidă, ale cărei scopuri au fost nu de puține ori critice sau chiar subversive.

Ironia sau autoironia sa dezinteresată viza cel mai adesea inflexibilitatea unor canoane de gândire sau arbitrariul stereotipurilor care ne influențează existența. În acest sens, Ioana Savu Gruiță observa caracterul incomod, dar și empatic al personalității sale artistice: „Nu este o prezență confortabilă, abordează teme importante într-o perioadă istorică tulbure. (…) Atacă stereotipuri, ironizează lipsa de conținut moral și pierdere a identității. (…) Modul prin care încearcă să facă toate acestea este zgomotos, agasant, supărător, dar și tandru, duios, tulburător, în toate cazurile de neignorat. A reușit să inventeze un univers personal, populat de personaje stranii, jucăușe, dar și iritante, care pe un ton inocent tranșează cele mai incomode probleme.” (Savu-Gruiță, Ioana, Andor Kőmives. Un optzecist Still Going Strong. Îndreptar de lectură vizuală. În: Arta. Revistă de arte vizuale. Performance în Europa de est/ Performance in East Europe, nr. 14-15/ 2015).

Andor Kőmives își exercită capacitatea vizionară printr-o dezvoltare analitică, exprimată în crearea decorurilor sugestive ale înscenărilor sale fanteziste: fluturii, palmierii, cerbii şi felinele inconfundabile din tablourile lui Andor Kőmives captează trăiri intense, supradimensionate prin intermediul unei lentile a sensibilității personale.

Discursul curatorial, exprimat în selecția tematică și în trama expozițională, valorizează capacitatea specială a artistului Andor Kőmives de a-și actualiza și împrospăta o formulă artistică mereu inconfundabilă, permanent adusă la zi prin raportarea plină de curaj la problematicile artei contemporane.

Expoziția rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 3 octombrie 2021, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 1000-1700.