DANA 15 ani de artă modernă și contemporană

Într-un proces de deculturalizare masivă, a trucării valorilor, a unei acute lipse de sinceritate, e dificil să fii corăbierul ce se avântă pe o apă tulbure şi reuşeşte prin profesionalism şi generozitate să menţină „normalitatea”. Fiindcă o galerie de artă este o “normalitate” într-un oraş cosmopolit, Galeria „Dana” a devenit în timp o oglindă a societăţii, un reper ce impune respect prin relevanţa expoziţiilor alese şi mai ales pentru că, în cazul Iaşului, este principalul spaţiu de expunere şi promovare a artei susţinut exclusiv din fonduri personale. Corăbierul este, fireşte, ing. Mihai Pascal, cel care de 15 ani cu stăruinţă şi nedisimulat devotament şi-a asumat rolul de promotor al artei, însufleţind viaţa culturală care, preponderent, se revendica prin tradiţie. Echipa galeriei, alături de sutele de artişti invitaţi, a conturat o identitate naţională noului concept de expunere şi curatoriat, impunând “Dana” drept lider al rafinamentului şi al capacităţii de a contextualiza şi instituţionaliza realitatea artistică relevantă contemporaneităţii.

Preferând tipurile de artă care şoptesc şi nu strigă pentru a fi auzite, Galeria de artă “Dana” se metamorfozează perpetuu, înţelegându-şi mai ales rolul social, de a oferi publicului o largă paletă expoziţională, de la modernismul academist la artă conceptuală, obiect şi ready made pentru a-i facilita atât cunoaşterea, dar mai ales pentru a-l forma într-un spirit al interogaţiilor şi nu al resemnării. Poate că aceasta este principala trăsătură distinctivă a “Danei”, un militantism cultivat tradus în 12 expoziţii anuale, ce porneşte din crezul că scopul unei galerii nu este de a înfrumuseţa citadela ori de a favoriza un artist, ci de a fi o frescă în continuă schimbare a existenţei umane, a tumultului, a căutărilor, a noilor limbaje pe care artistul invitat le-a decodificat în faţa publicului. Cred cu putere în capacitatea artei de a transforma traseele însingurate sau limitate de necunoaştere în adevărate grădini ale Semiramidei, portaluri deschise spre autocunoaştere. (Maria Bilașevschi, critic de artă)

Cu acest prilej aniversar, invitam publicul iubitor de artă să ne fie alături în data de 28 iulie 2016, orele 18.00 (str. Prof. Cujba, nr. 17), la sărbătorirea celor 15 ani de activitate, ce vor fi celebrați prin deschiderea expoziției retrospective „2012-2021” și lansarea celor două volume „DANA-15 ani de artă modernă și contemporană”.

Deschide: Maria Bilașevschi

Curator: Smaranda Bostan