BETWEEN WORLDS AND TRADITIONS | ILIE BOCA
20 iulie – 20 august
Eveniment inclus de către Comisia Națională a României pentru UNESCO între manifestările prilejuite de Programul aniversar “România și UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare”  desfășurat la Elite Art Gallery, Piața Națiunile Unite, nr.3-5, bl. B2, parter, București.
 
Expoziția  BETWEEN WORLDS AND TRADITIONS  prezintă o lume complexă și profundă, creând într-o manieră aproape intimă, universul sacru perceput și conturat prin viziunea particularizată a artistului ILIE BOCA. Pictura acestuia accesează toate resursele memoriei și induce totodată la activarea lor, devenind un joc provocator al introspecției. Acest proces tumultos ajunge în final să scoată la lumină străfundurile gândirii, toate acelea care au fost uitate sau, de cele mai multe ori, voit ascunse. Formele abstractizate și sintetizate se armonizează prin intermediul procedeelor artistice de factură suprarealistă. Energia creatoare exacerbată prin contraste puternice, frapante și prin ritmuri neașteptate, conduc spre compoziții echilibrate, dominate de o anumită rigoare academică. Personajele reprezentate de Ilie Boca poartă semnificații spirituale, iar tratarea în aparență simplistă și naivă le reliefează și mai mult profunzimile, sensurile, esențializându-le din punct de vedere formal și împovărându-le de conținut. Abordarea picturală a simbolurilor ajunge să creeze un dialog permanent cu sacrul. Întreaga creație a lui Ilie Boca stă sub semnul acestei conversații, privită și înțeleasă ca o punte între lumi și tradiții. Cu alte cuvinte, el compune și recompune o scenă amplă și complexă a unei spiritualități în care se poate imersa privitorul cu totul.
Putem privi întreaga expoziție drept un scenariu bine construit și definit, sugestiv și cuprinzător al viziunii creatoare a lui Ilie Boca, aproape ca o concentrare a unei nemărginite creații, care în ciuda dualităților de ordin compozițional și simbolistic, menține toate acele particularități definitorii pentru creația sa. Reiese în așa mod, o îmbinare incredibilă a arhaicului tematicilor și modernitatea abordării și tratării picturale.
Expunerea acestei frânturi din opera vastă a lui Ilie Boca prin selecția lucrărilor din expoziția BETWEEN WORLDS AND TRADITIONS  chestionează în mod inevitabil toate acele frământări lăuntrice, stârnind întrebări și, poate în aceeași măsură, oferind răspunsuri privitorului, făcându-l totodată părtaș și protagonist al lumilor puternic spiritualizate ale universului artistic. Curator, Drd. Mirela Dinu
 
Expoziția va fi deschisă publicului începând de marți, 20 iulie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.
Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale.