Galeria LABORNA vă invită marți 8 iunie 2021, de la ora 18:00, la expoziția  NAIANA VATAVU – “Bătălia de la Neptun/ Neptune Battle”  

Galeria LABORNA înregistrează desfășurarea lunară profesională a demersului artistic individual. Evenimentele pentru public, numite BORNE, conservă ceea ce face artistul/ colecționarul în mod normal, într-o perioadă fixă de timp, cu intenția de a prezenta o arhivă completă și complexă, mai mult decât ceea ce ar presupune o “expoziție”.

Începând cu anul 2018, am început seria Bornelor individuale, axate pe o viziune singulară. 

Bătălia de la Neptun este primul proiect al Naianei Vatavu din seria bătăliilor imaginare cu miză absurdă.

Sunt cartografiate și identificate rămășițele unei civilizații imaginare ghidate de conflict. Spațiul urmărește prezentarea de tip muzeal a diferitelor urme lăsate de civilizația Neptun.   

Premisă:

Bătălia de la Neptun sau lupta pentru umbră este denumirea dată de istoricii români unui eveniment tragic. În august 2019, în stațiunea Neptun a avut loc un măcel pe plajă ca urmare a faptului că un turist a ocupat o parte din umbra persoanei de lângă. În urma săpăturilor arheologice recente au fost descoperite rămășițe și obiecte care au aparținut persoanelor prinse în conflict. Specialiștii încă se pun de acord asupra atestării documentare a civilizației Neptun. 

Expoziția este deschisă în intervalul 8 iunie – 8 august 2021, miercuri-vineri 17:00-20:00

Contact și programari la telefon: 0722450877

Galeria LABORNA a fost fondată în anul 2013, la inițiativa lui Ciprian Paleologu. Echipa actuală este formată din: Cristina Garabețanu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. Galeria a construit pentru tineri artiști un spațiu distinct: SCARA.

Publicul este obișnuit cu varianta “epurată” atât a vizunii artistului cât și a colecționarului, filtrată prin concept expozițional, proiect studiat, reformulat și “împachetat” în forma “vizionabil-spectaculoasă”, muzeu, colecții vechi etc. Accesul în laboratorul artistului sau al colecționarului este rar, perspectiva completă în care se construiește viziunea sa fiind de cele mai multe ori dificil de urmărit.

De aceea putem spune că Galeria LABORNA este de fapt un contor: creație și colecție în timp real. 

Parteneri: Crama Oprișor, Modernism.ro, Propagarta

LABORNA Art Gallery  Tuesday, 8.06.2021, 6 p.m 

NAIANA VATAVU – “Bătălia de la Neptun/ Neptune Battle”

LABORNA Gallery marks the monthly professional individual artistic performance. The presentations for the general public called BORNE (« MILESTONES ») preserve the artist’s/ collector’s activity over a fixed period of time with the intention to reveal a complete and complex artists archive, more than claiming to show a conventional “exhibition”.

Since 2018 we started the individual “Milestones” series, based on a singular artist’s vision.

Neptune Battle is Naiana Vatavu’ s first project in a series of imaginary battles with absurd stakes.

The remnants of an imaginary civilization – a civilization guided by conflict – are mapped and identified.

The gallery space aims to document, in a museum-like manner, various traces left by the “so-called” Neptune civilization.

The Premise:

(The) Neptune Battle is the title given by Romanian historians to a tragic event, also known as “The Battle for Shade”.

In August 2019, in Neptune, a seaside resort in Romania, a carnage took place, as a result of a quarrel between two tourists: one of them having stepped into the other’s shade.

Recent archeological studies have uncovered physical remains and objects thought to belong to the warriors involved in The Neptune Battle. Experts have yet to reach an agreement in regard to the origins of the Neptune civilization.

Opening: 8.06.2021, 6 p.m

The exhibition is open between 8.06 – 8.08.2021, Wed-Fri 5 p.m. – 8 p.m.

Contact: 0722450877

LABORNA Gallery was founded in 2013, at the initiative of Ciprian Paleologu. The team members are: Cristina Garabețanu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. We also concievied a specific space: SCARA, a space for young artists. The public is used to the « purged » version both to the artist’s vision as well as the collector’s, recognizing a series of filters – exhibition concept, project analysed, redefined, and « wrapped » in the « spectacular -viewing » form, museum, antique collections, etc. The access to the laboratory of the artist or the collector’s is fairly rare, the full perspective which his vision is built on being most often difficult to follow. That is why we can say that LABORNA Galley is in fact like a meter: creation and collection in real time.

Partners: Crama Oprișor, Modernism.ro, Propagarta

Foto credite: Cristi Farcaş, Modernism.ro