Expoziția personală  Maxim Dumitraș “Absențe încercuite” poate fi vizitată în până pe 30 iunie 2021, la Muzeul Național Brukenthal – Muzeul de Artă Contemporană Sibiu (Strada Tribunei nr. 6)

Curatorii expoziției sunt dr. Maria Bilașevschi și dr. Alexandru Constantin Chituță. 

Arta în general a fost concepută ca o manieră de înfrumusețare a spațiului, a locuinței, a vieții și a persoanei.

,,Astăzi, afirmă dr. Alexandru Constantin Chituță, fie că suntem simpli trecători pe un trotuar sau vizitatori într-un muzeu sau galerie, de multe ori se întâmplă să ne fie atrasă atenția de o anumită lucrare. Se întâmplă, câteodată, ca admirând, să exclamăm WOW! Superb!

Asemenea exclamații, izvorâte din suflet datorită emulației spirituale și culturale, le întâlnim văzând, chiar și grăbiți, lucrările maestrului Maxim Dumitraș. De la lucrările de mici dimensiuni până la lucrările monumentale, pe verticală sau orizontală, Maxim, se detașează într-un mod surprinzător de colegii din breasla sculpturilor prin excelenta propunere de a prelucra într-o manieră contemporană și de a transforma materialele naturale și de a le dărui din nou Paradisului. Astfel că, lemnul sau metalul brut, în cazul nostru bronz, prin  idee, studiu, gând și muncă, prin daltă sau foc, prinde viață, armonie, formă, frumusețe… viață, devine lucrare artistică ce poate înnobila spațiul construit. Numeroasele proiecte de mari dimensiuni realizate, direct, în natură, ni-l prezintă pe Maxim Dumitraș ca un om care trăiește și respiră în Paradisul creat, și își aduce obolul său naturii. Din natură își ia materialul și în natură îl restituie. Se remarcă aici o sensibilitate și o receptivitate puțin obișnuite față de mediul înconjurător și înfrumusețarea acestuia, lucrările sale putând fi văzute în sălile galeriilor și muzeelor, în mediul civic dar și pe coamele dealurilor și în poienile înverzite ale munților. În integralitatea sa, opera semnată de Maxim Dumitraș este emoția sublimată a legăturii profunde a artistului cu lumea”.

Forța și anvergura demersului său sculptural și vizual, în cheie post-modernă, monumentalitatea creației, puterea izbitoare, încărcătura simbolică și originalitatea demersului artistic sunt coniderate definitorii pentru calitatea operei artistului. Sublime, dar și puternice, lucrările sunt învăluite într-o notă intimă de mister ce te vrăjesc imediat. Trebuie să îți faci timp, să privești, să meditezi, să intri încet în lumea aeasta în care artistul cucerește lumea.

În expoziția de față ne propunem să adâncim, dar și să continuăm cercetarea și cunoașterea operei artistului de pe meleagurle transilvănene, și pentru a pune în valoare legăturile pe care subiectele sale le întrețin cu contextul larg al epocii.

Maxim Dumitraș ne invită la un eveniment în care arta se ridică la standardele spectacolului de calitate. O simfonie a naturii presărată cu notele și vibrațiile lemnului alături de sunetele grave ale bronzului într-un aer de solemnitate.

Expoziția Absențe încercuite-Maxim Dumitraș organizată la Muzeul de Artă Contemporană, strada Tribunei, nr. 6,  prilejuiește și deschiderea unui nou spațiu expozițional amenajat în cadrul muzeului.

„După ce am explorat diferite moduri de exprimare, am început să scap de realism și să îmi pierd interesul. Am început să intru în lumea pură, încercând să nu transmit altceva decât o simplă bucurie formală, subliniind desenele pe care mintea mea le-a atras din experiențele mele formale. Nu vreau să repet sau să recreez realitatea, ci mai degrabă să formez nefericirea mea interioară și cunoștințele acumulate pentru a crea o soluție formală – care îmi însumează experiența de viață ca artist alăturându-mi vechii mele căi noul care va veni.”, a declarat Maxim Dumitraș.

„Maxim Dumitraş rupe orice legătură cu formele preexistente, suspendă orice posibil reper exterior şi, printr-o acrobaţie surprinzătoare a enunţului plastic, remodelează Neantul, face vizibil Golul, anturează Absenţa. Dacă sculptura lui Brâncuşi recuperează esenţialul materiei şi repune în discuţie natura tridimensionalului pornind de la nonfigurativismul Vechiului Testament, cele mai recente preocupări ale lui Maxim Dumitraş deposedează sculptura de propria sa corporalitate şi o apropie de minimalismul abosolut al expresiei Zen.”, a spus Pavel Șușară.

fotografii de Lucian Muntean