De la compozițiile anului I, realizate din semne grafice simple și cu atenție la calitatea suprafețelor, urmărind mai apoi procesul de transpunere și creare direct în material textil al anului II, chiar inainte de concluzia finală a celor trei ani de studiu, suita de schițe, desene, căutări ale expresiei personale pe o temă universală și inepuizabilă, cea a corpului uman, desfășoară în fața privitorului un adevărat laborator de idei și forme, de intenții și regăsiri, formulate eclectic dar hotărât în a arăta potențialul expresiv al materialului textil.
În expoziție sunt prezentate câteva teme din programul de studiu al departamentului nostru, care se adresează exersării și dezvoltării cunoștințelor și aptitudinilor artistice în relație cu materialul textil și cu tehnicile textile:
1. „Punct – Linie – Suprafață”, anul I, temă exemplificată prin lucrări realizate în tehnica colajului și a tapiseriei haute-lisse;
Coordonatori: Lector univ. dr. Claudia Mușat și Lector (asoc.) univ. dr. Iulia Toma
2. Temele „Screen-painting” și „Țesătura-obiect”, pentru disciplina „Tehnici de reprezentare bi și tridimensională” din anul II, prin care se explorează posibilitățile plastice de exprimare în mediu textil și care accentuează asupra procesului de creație specific prin folosirea tehnicilor de imprimare serigrafică și țesăturii în gherghef vertical;
Coordonator: Lector univ. dr. Otilia Boeru
3. „Corpul uman – formă, expresie și interpretare artistică” este o temă de studiu plastic asupra naturii umane care aduce în prim-plan diferite modalități de decantare a unor viziuni artistice, iar pentru studenți, este un exercițiu provocator, în care căutarea de forme, linii, pete, goluri și plinuri devine un mijloc de autoreflexie, poate să descrie o experiență personală directă, complexă; fiecare schiță sau lucrare descrie un traseu de la sursa de inspirație la finalitatea practică a obiectului artistic.
Coordonator: Conferențiar univ. dr. Dorina Horătău

Proiect expozițional coordonat de Conferențiar univ. dr. Dorina Horătău și Lector univ. dr. Otilia Boeru

Perioadă: 8- 19.05 2021
Program: Miercuri – Duminică, 10:00 – 18:00
Adresa: UNAgaleria, str. Băiculești nr. 29, sect 1, București