Industriile culturale și creative (CCI/Cultural Creative Industries) sunt recunoscute în Europa pentru absorbția rapidă a noilor  informații și forme de cunoaștere, a proceselor, modelelor  și tehnologiilor inovatoare.

Acestea constituie un promotor important al inovațiilor în domenii diverse, din ce în ce mai transdisciplinare. CCI necesită o interacțiune autentică între domeniile de cercetare și programele de studii, printr-un proces pe care educația îl poate cultiva în direcția unei mentalități orientate spre valorificarea economiei creative și către o mai bună înțelegere a CCI ca repere ale unei societăți incluzive bazate pe cunoaștere.

Industriile Culturale și Creative (CCI) sunt deja astfel de repere la nivel local, prosperă pe baza  resurselor de la acest nivel și aduc valoare comunităților prin crearea de locuri de muncă. În același timp CCI  au fost printre sectoarele cele mai afectate de pandemie, iar recuperarea și viabilitatea lor necesită acțiuni coordonate ale tuturor părților implicate pentru a le putea transforma din “local” în “regional”.

Prin identificarea perspectivelor de dezvoltare și valorificarea potențialului  CCI asupra economiilor locale și în scopul multiplicării acestora la scară regională, cinci instituții academice și de cercetare consacrate au lansat Proiectul Erasmus +,  denumit FENICE: Fostering Entrepreneurship and Innovation in Cultural and Creative Industries through Interdisciplinary Education.

Proiectul FENICE: Varna University of Management din Bulgaria, Greek Academic Network din Atena, Grecia, Universitatea Națională de Arte din București, România, Universidade Portucalense din Porto, Portugalia și Univerzitet U Novom Sadu din Novi Sad, Serbia.

Proiectul FENICE își propune să pună în valoare relația dintre afaceri și educația artistică în cadrul CCI, cu accent  pe inovațiile non-tehnologice rezultate în contextul  economiei creative din  țările și regiunile noastre. Realizam acest lucru prin:

  • cercetare și schimb de bune practici în domeniul managementului și antreprenoriatului pentru CCI în vederea adaptării educației la nevoile competențelor economiei creative, prin inovație și valori sustenabile;
  • abordarea interdisciplinară între afaceri /economie, arte, patrimoniu, IT,  studii media și dezvoltarea pe aceasta bază a unor cursuri inovative;
  • modelarea unui parteneriat de tipul academia-business pentru  promovarea incubatorului de afaceri, start-up-urile și antreprenoriatul  CCI  în comunitățile locale.

Proiectul FENICE a fost inițiat in noiembrie 2020 și se va desfășura pana până în octombrie 2022.

Urmăriți activitatea noastră pe site-ul www.fenice-project.eu și prin facebook #FENICE.