În perioada 6 aprilie – 7 mai, Elite Art Gallery vă invită la expoziţia denumită simbolic RISE above. Expun: Gabriela Drinceanu și Sabin Drinceanu.
Lucrările de grafică și sculptură create de Gabriela Drinceanu se alătură nu pentru prima dată celor de pictură semnate Sabin Drinceanu, într-un demers comun, expus pe simeze într-un interval ce cuprinde Sfintele Sărbători Pascale.
 
Seria de lucrări ÎNGERI și OAMENI însumează efortul Gabrielei Drinceanu de a echilibra realitatea și starea de reverie. Componenta umană a personajelor cuprinde multiple stări interioare, ascunse, muncite, prinse între roți, angrenate în mecanisme conectate unele cu celelalte. Componenta angelică este semnalizată prin inserarea formelor idealizate, colorate, fiind prototipul Omului său, omul fiind propriul ecou , depozitar al amintirilor și urmelor umane.
Putem extrage din statement-ul Gabrielei Drinceanu cei trei piloni pe care se construiește viziunea sa: OM- STARE- SIMBOLImaginea plastică reprezintă rezultatul unui mod de a gândi, de a simți, de a spune. Omul ca Stare – simbol al echilibrului și al dezechilibrului este în fapt o concretizare a realității. Seria de OAMENI- STĂRI reprezintă personaje ce nu exprimă o realitate de suprafață, vizibilă, ci o realitate ce reprezintă propria mea observație asupra realității. GABRIELA DRINCEANU
Gabriela Drinceanu este, cu certitudine, o voce distinctă în sculptura românească actuală, cu o activitate profesională vastă. Cunoscutul teoretician al artelor, Constantin Prut, afirma că ”artista îmbină două programe care, aparent, conțin tensiuni identice incompatibile: pe de-o parte, avem de-a face cu asumarea condiției volumetrice, tridimensionale, a sculpturii și pe de altă parte ea pleacă de la premisa creștină a imaginii, care refuză instalarea unui eidolon, a chipului cioplit”. Tiparul iconic sau de organizare spațială hieratică o fascinează pe artistă, dar nu își pune amprenta  decât, pe alocuri, la nivel conceptual. Nu atât corpul, ca structură și nici sensul pe care acestea îl transmite primează. Critic de artă, dr. MARIA BILAȘEVSCHI
 
În dialog cu tridimensionalul expus sunt prezentate lucrările de pictură semnate SABIN DRINCEANU. Peisajele sale, deși compuse pe principii abstracte descriu puternice semnificații și simboluri spirituale. Așezate central, personajele sintetizate prin geometrizări ferme, lipsite de detalii inutile, dar îmbogățite de cele mai multe ori prin textura diferită devin centre de interes, cheia lucrării. Planurile succesive întrepătrunse nu de puține ori de orizontale ferme creează ideea unei perspective, dar nu liniare, ci de profunzime, prin alternanța suprafețelor pictate în diferite saturații cromatice. În alte situații autorul experimentează inserarea zonelor spontane cu terminații nedefinite și contururi vibrate.
Sabin Drinceanu, asemenea unui ctitor, înalță compozițiile sale în etape bine așezate, gândite aproape monumental, în care structura are stabilitate și echilibru, are prețiozitate și simbolistică, dar și atingerea personală a creatorului, nota distinctă ce-l face recognoscibil.
Expoziția va fi deschisă publicului începând de marți, 6 aprilie, ora 11.00, cu respectarea tuturor prevederilor care se impun în starea de alertă.
Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii, dar și proiecte educaționale.