Mirela Iordache / Planetarium

Expoziţie de pictură

Abstractul este nonfigurativul absolut!

O spunere în absența recognoscibilului, într-o negare a eikon-ului, o operă care nu poate fi citită în orizonturi de așteptare…

Geometria, liniile drepte sunt absente.

Forma este născută de gest, gestul de stare… iar starea și momentul dau unicitate!

Tușă sau materie – sinuozități sfidând perpendicularitatea… un autodicteu urmărind fidel starea, exprimat în limbaj plastic. Gesturile și forma capătă trăsături kinetice, devin geografii ale imaginarului.

Fiecare pânză nouă este o provocare, fragmente sau întreguri de răspuns la căutare. Este revelația unei clipe sau summumul a nesfârșite zile și nopți de frământare. Germinația ideii înspre gest, formă și culoare.

Este esența povestitorului încapsulată într-o nouă exprimare plastică!

   Art Yourself Gallery – Bd. Dacia 51, etaj 1 /[email protected]  / www.artyourselfgallery.ro / 0724 244 284