Liviu Lăzărescu (n. 1934) a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, clasa profesorului Corneliu Baba, în 1963. Asistent universitar la catedra de pictură din 1963, apoi lector (1968), conferențiar (1991) și profesor (1992). Inițiază și predă cursurile de cromatologie, tehnici artistice și restaurare. Participă la expoziții municipale și republicane. Coautor al unor lucrări de artă monumentală și colaborator la realizarea unor filme documentare de artă. A publicat volumele Pictură în ulei (1994), Martinești, vechiul meu sat transilvan (2006), Maestrul meu, Corneliu Baba (2007).