A SQUARE APART | UN PĂTRAT DISTANȚĂ

Laura Niculescu & Adrian Dică

Curator: Diana Andrei

Palatul Parlamentului

Centrul Internațional de Conferințe

Sala de Expoziții Constantin Brâncuși

Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, București

Deschidere: Joi, 8 aprilie 2021 între orele 10:00 -17:00

Perioada de expunere: 8 – 28 aprilie 2021, L-V 10:00 – 17:00

 

Eveniment FB: https://fb.me/e/1mSXdxLB1

[RO]      Expoziția alătură lucrările a doi tineri pictori, Adrian Dică și Laura Niculescu, cunoscuți pentru prezentările lor in evenimente solo și colective din București și din alte capitale europene.

Picturile celor doi sunt plasate față în față într-un dialog între două serii de lucrări realizate in ultimii doi ani. Câteva dintre picturile expuse reprezintă pentru fiecare artist borne ale vechilor și noilor căutări artistice. Relația duală dintre lucrări se formează plecând de la o structură dimensională, alcătuită din elemente interconectate. O dimensiune este cea fizică, orizontală.  Prin rabaterea ei egală și verticală o obținem pe cea spirituală, iar apoi prin rabatere continuă apare un spațiu multidimensional. Așa s-a născut numele expoziției.  “Apart”/ “Distanță” nu este despre separare, ci este despre relaționarea într-o structură de elemente care generează un spațiu de dialog.

Ambele proiecte se nasc dintr-o tensiune similară cu cea a unei persoane care, aflată într-un avion în zbor sau într-o situație pe care nu o poate controla, începe să reevalueze. Limitele și conexiunile cu vechiul peisaj devin temporar nule, totul este reevaluat, recompus și distilat până când spațiul și timpul dispar.

 

 [EN]      The exhibition joins works of two young painters, Adrian Dică and Laura Niculescu, known for their solo and collective exhibitions in Bucharest and other European capitals.

Their works are placed face to face in a dialogue between two bodies of works in becoming for almost two years, since their last personal exhibitions. A few paintings are for each artist milestones of the old and new artistic search. The spiritual bridges born between their works form a powerful structure of elements interrelated. One dimension is the physical one and by folding equally and vertically we get the the spiritual one, and then by continuous folding a multidimensional space arises and that’s how the name of the exhibition was born. Apart is not about separation, is about relating in a structure of elements that generates a conversational space.

Both projects are born from a tension similar to the one of a person who, caught in a flying airplane or in a situation that he cannot control, starts to reevaluate. The boundaries and connections with the old landscape become temporary null and obsolete in their works, everyting is revalued, recomposed and distilled until space and time disappears.

***Accesul in spatiul expozițional Sala Constantin Brâncuși se va face conform normelor si legilor în vigoare la data vizitării expoziției.

***The access in Constantin Brâncuși Exhibition Hall is made according to the laws and norms in force at the visiting date.