FELURITE CIREȘE (UNDEVA DEASUPRA )

DOINA MIHĂILESCU

Expoziție de pictură și grafică

Expoziția de pictură și grafică a DOINEI MIHĂILESCU pe care o propune Muzeul Național al Bucovinei în perioada 17 februarie  –  martie –  (vernisaj 17 februarie 2021, ora 14 ) vă prilejuiește întîlnirea cu un artist pe deplin format. Demersul artistei propune o încercare conștientă de a se integra în tradiție.  Expoziția FELURITE CIREȘE ( ACOLO DEASUPRA) dezvăluie trei drumuri ale unei căutări spirituale. Doina Mihăilescu este convinsă că dacă dai la o parte credința, nu dai la o parte doar un corpus doctrinar  și nici nu lași în urmă un peisaj curățat, unde omul apare drept ceea ce este, ci , dai la o parte puterea de a intui și de a percepe adevăruri înalte, adevăruri despre condiția omenească din totdeauna. Pentru ea, esteticul este înrădăcinat în religios, sufletul este eterizat și puritatea cuvintelor este sporită . Pictura  este un act de apartenență și o aderare la un imaginar care îți îngăduie să descoperi viziunea etică în mijlocul vieții moderne. Artista se face cunoscută ca un pictor liturgic. Imaginarul care rezultă din abordările  ei poartă marca artistului care își face singur canonul acordîndu-și totodată o mare și binecuvenita doză de libertate. Descoperi și în aceasta expoziție un deplin potențial de verticalitate care te cheamă la un pelerinaj spiritual în căutarea „urmelor” care favorizează o exprimare creativă de sine în plin acord cu modernitățile pe care le trăim. Pentru artistă frumusețea conține un element de iubire și, deasemeni, unul noetic.

Expoziția  poate fi citită ca un eseu de investigație estetică, poetică și teologică poate, fără prea mare efort, să se dezvăluie ca iconosferă care conține locuri creative deschise, analogii pe orizontală și pe verticală, deschise unei pluralități de interpretare . Timpul oamenilor, timpul istoriei și timpul lui Dumnezeu se întîlnesc într-un timp edificat care primește chip artistic inconfundabil .  Locul poetic al  imnografiei pe care o compune autoarea, cu sprijinul limbajejor alegorice și simbolice smulg cosmosul din neinteligibilitatea lui inițială. Acolo se ivește locul în care se redesenează contururile unei memorii care propune o întîlnire și un timp misterios al așteptării.

Metaforele Vii și profund iscoditoare de adevăr ale expoziției de acum de la Suceava, ludice și jubilatorii, trebuie înțelese și dintr-o perspectivă mistică și ascetică pe care ți-o dă o privire simbolică prilejuită de feluritele modalități ale întîlnirii și contemplării .

La un artist autentic cum este Doina Mihăilescu esența și forma nu pot fi despărțite. Forma este esența devenită vizibilă iar esența este adîncimea formei.

De două decenii, începând din 2001, artista lucrează în atelier și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri cum sunt : Stîlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca , Îngerul Învierii, Mormîntul Gol, Rugul Aprins, Omul pustiit etc. Acum ne invită să privim împreună cum deasupra omului se boltește cerul nesfîrșit și spațiul sacru .

Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea.

Doina Mihăilescu trăiește și muncește la Timișoara.

Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea da Artă ; restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Muncește pe diferite șantiere de restaurare. Are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A întreprins multe stagii de documentare în străinătate.

Este protagonista a peste patruzeci de expoziții personale în Romania și în Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, etc.

Este laureată, din 2016, a premiului pentru arta religioasă acordat de  Uniunea Artiștilor Plastici din Romania.