Sediul Uap din Calea Victoriei nr. 155, casa Cerchez, demolat în 1977