Sediul Uap din Calea Victoriei nr. 115, casa Cerchez, demolat în 1977